Terje Gammelsrud

Siden:

Tidligere ansvarlig redaktør og utgiver av bladet Cupido og Cupidos nettutgave. Tidligere dagsavisjournalist og redaktør av tidsskriftene Sinnets Helse og Hverdag.

Terje Gammelsrud, født i 1942, er utdannet journalist fra Norsk Journalistskole (1966). Han har fra 1964 til 1970 arbeidet som journalist i avisene Halden Arbeiderblad, Romerikes Blad, Vestfold og Dagbladet, frilanset for blant annet bildebladet Aktuelt (1970 -1971), arbeidet med lekemiljøprosjekter for Sosialetaten i Oslo kommune (1971 - 1974), og var redaktør for Mental Barnehjelps blad, Sinnets Helse (1974 - 1976).

Han etablerte forlaget Hverdag i 1976 og redigerte tidsskriftet med samme navn fra 1976 til 1984. Han ble i 1977 tildelt Narvesenprisen for fremragende journalistikk i tidsskriftene Sinnets Helse og Hverdag.

Tidsskriftet Hverdag gikk inn i 1984 og ble erstattet av Cupido, fortsatt med Terje Gammelsrud som redaktør og utgiver. Terje Gammelsrud døde i desember 2017.


 

Tekster