Demper spasmer i 24 timer

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Sex hjelper mot spasmer, og bidrar tll muskelavspenning og bedre mestring av daglige oppgaver.

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.


SPASMER OG MUSKELSPENNINGER
Spastikere, både kvinner og menn, rapporterer at de kan oppleve færre spasmer og bedre muskelavspenning etter sex.

Muskelavspenning i ni timer etter ejakulasjonen
Ryggmargskadde menn opplever meget god (42%) eller god (29%) muskelavspenning i en gjennomsnittlig ni timer lang periode etter at de har ejakulert ved hjelp av rektal vibratorstimulering. (Halstead & Saeger, 1991 - WAS 2007)

Ryggmargskadde menn som ejakulerer ved hjelp av vibratorstimulering av penis, opplever en betydelig reduksjon av spasmer, og en mulig bedring av blærefunksjonen. (Biering-Sorensen, Laessoe, Sonksen et al., 2005 - WAS 2007)

Inntil 24 timers bedre mestring av dagliglivets oppgaver
En tilsvarende reduksjon av spasmer oppleves også av ryggmargskadde menn etter rektal vibratorstimulering selv om de ikke ejakulerer. Mennene rapporterer at de mestrer dagliglivets oppgaver bedre i 3 - 24 timer etter ejakulasjonen.

Forfatterne av denne undersøkelsen fant også sammenlignbare resultater hos en liten gruppe kvinner, men funnene er ikke bearbeidet. (Halstead, Seager, Houston et al., 1993 - WAS 2007)


Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.

 

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte helsefordeler ved seksuell aktivitet:

Helsefordeler ved seksuell aktivitet
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!

 
 
Fra Cupidos arkiv:
Funksjonshemninger og seksualitet

Funksjonshemmede har seksuelle behov - og seksuelle rettigheter. Det er ikke alltid omgivelsene tar hensyn til det.
 
Fra Cupidos arkiv:
Seksualitet og sykdom

Seksualitet kan føre til sykdom. Seksualitet kan forebygge sykdom. Seksualitet kan lindre sykdom.

Relaterte artikler