Brukeravtale for Cupido Club

Publisert: | Sist oppdatert:

Cupido Club er et nettsamfunn og en kontakt- og datingside som anerkjenner at nytelse og seksualitet er en viktig forutsetning for gode relasjoner. Kvinner og menn, par og single - og alle andre, som søker inspirasjon, vennskap, kjærlighet og treff er velkommen som medlem i Cupido Club.

1 – Aksept av regler

Ved å melde deg inn og være medlem av Cupido Club aksepterer du "Brukeravtale for Cupido Club" og de kjørereglene som Hverdag AS som eier legger til grunn for driften av nettsamfunnet Cupido Club.

Ved håndheving av reglene for Cupido Club vil det til en viss grad være behov for å utvise skjønn. Som medlem av Cupido Club aksepterer man at Cupidos moderatorer utviser slikt skjønn på vegne av fellesskapet. Eventuelle protester eller diskusjon omkring regler og moderatoravgjørelser skal rettes direkte til club@cupido.no og skal ikke publiseres på Cupido Clubs sider, på sosiale media eller andre nettsteder. En slik offentlig publisering ansees som brudd på brukeravtalen med de konsekvenser det medfører.

2 – Profiler

For å benytte tilbudene og tjenestene i Cupido Club må man registrere seg som medlem og opprette en personlig profil.

Profilen skal være knyttet til en e-postadresse som skal være gyldig så lenge profilen er aktiv. All kommunikasjon mellom medlemmet og Cupido Club, inkludert  ”Glemt passordet”, er avhengig av at e-postadressen er gyldig, og at post som sendes til den oppgitte e-postadressen leses av medlemmet.

E-postadressen benyttes også ved viktige varslinger som har betydning for medlemskapet og generell informasjon fra Cupido Club. E-postadressen blir ikke på noe tidspunkt synlig for andre medlemmer og Cupido vil heller aldri videreformidle eller selge informasjonen om adressen til en tredjepart.

Medlemmet er ansvarlig for alt som publiseres eller formidles på eller fra medlemmets profil. Det er ikke lov å overlate passord og/eller brukernavn til andre.

Cupido tar ikke ansvar for at medlemmenes personopplysninger er riktige.

Cupido overvåker ikke kommunikasjonen mellom brukerne. Cupido kan derfor ikke lastes for eventuelle konflikter eller andre problemer som måtte oppstå mellom brukerne.

Medlemskapet i Cupido Club er personlig.

3 – Hva man ikke kan gjøre i Cupido Club

3.1 – Bilder og tekster

Det er ikke lov til å laste opp/publisere bilder og tekster som er beskyttet av andres opphavsrett.

Det er ikke lov å publisere fotografier som viser andre gjenkjennelige personer enn de eller den som har profilen.

Det er ikke lov til å publisere bilder som kan oppfattes som krenkende eller inneholder e-postadresser, personopplysninger og/eller reklame.

Det er ikke lov til å publisere bilder i åpne gallerier (inkludert profilbilde/forsidebilde), Forum og Grupper som er sladdet, har eksplisitt seksuelt innhold, viser kjønn eller fokuserer på skritt/rumper/pupper - med eller uten klær. Det regnes som fokusering når skritt, rumpe/rumpesprekk og pupper er et vesentlig blikkfang i bildet og/eller at situasjonen oppfattes som blottende.

Se også de fullstendige reglene for bruk av bilder i gallerier, forum og grupper i punkt 9.

3.2 – Profiler

Det er ikke lov til å bruke eller legge ut villedende profilopplysninger med den hensikt å lure andre medlemmer til å ta kontakt på falske premisser; dette være seg opplysninger om kjønn, alder, sivil status og valg av profilbilde.

Det er ikke lov til å benytte brukernavn, profilbeskrivelser eller annet innhold som er krenkende eller lovstridig eller på annen måte er i strid med nettsidens generelle policy eller retningslinjer.

Det er ikke lov å legge ut navn, adresse, e-post/e-posthenvisning (for eksempel ICQ / MSN / Facebook / Skype / Snapchat / Kik), telefonnumre eller andre personopplysninger i profilbeskrivelser eller på andre åpne sider i Cupido Club.

Det er ikke lov til å opprette profiler for eller på vegne av organisasjoner, kommersielle aktører, partyarrangører eller andre arrangører og utesteder, eller som journalister, forskere, terapeuter etc., uten Cupidos skriftlig samtykke.

Det er ikke lov til å legge inn innhold - tekst er eller bilder - fra andre nettsteder eller andre profiler på Cupido Club på din egen profilside.

3.3 – Adferd

Det er ikke lov å sende seksuelt eksplisitte bilder i private meldinger (PM) til andre medlemmer som ikke har bedt om det. Dette betraktes og vil bli behandlet som blotting.

Det er ikke lov å mobbe eller vise truende, ærekrenkende, rasistisk, diskriminerende og sjikanerende atferd. Dette gjelder også i private meldinger, som for eksempel når medlemmer avviser innspill fra andre medlemmer eller blir avvist av andre medlemmer.

Det er ikke lov å be om eller tilby gjenytelser for sex, eller benytte sjargong som kan oppfattes som invitasjon til prostitusjon.

Det er ikke lov til å formidle informasjon som kan føre til at andre medlemmer identifiseres, eller bringe videre opplysninger som er gitt av andre i Cupido Clubs private rom (private meldinger, i private chat-rom og lukkede grupper) uten den andres samtykke.

Det er ikke lov å ta kontakt med eller overvåke andre medlemmer som har svartelistet deg eller uttrykkelig avsluttet kontakten med deg.

Det er ikke lov å markedsføre tjenester, produkter og nettsteder eller benytte Cupido Club for masseutsendelser, det være seg av kommersiell eller privat art.

Det er ikke lov å omgå bestemmelsene i denne brukeravtalen ved å benytte andre funksjoner og verktøy enn dem som er angitt for medlemmets medlemsnivå.

4 – Aldersgrense

Den nedre aldersgrensen i Cupido Club er 18 år.

5 – Avslutning av medlemskap

Medlemmet kan når som helst slette sin profil i Cupido Club. Eventuell utestående medlemsavgift refunderes ikke.

Hvis du aktivt velger å avslutte ditt medlemskap profilen bli liggende deaktivert i 28 dager før informasjon slettes. Da slettes også eventuelle bilder knyttet til profilen, mottatte meldinger, dagbok og andre profilelementer. Innlegg som er gjort på kommentarfeltet i artikler og i Forum eller Grupper blir liggende, men profilnavn blir anonymisert. Hvis du ikke logger inn på din profil i løpet av ett år vil det samme skje.

Informasjon du legger igjen ved å handle (kjøpe betalingstjenester) i Cupido blir i henhold til bokføringsloven oppbevart i 5 år jf. Lov om bokføring § 13.

6 – Varsomhet

Vær ytterst varsom når det publiseres bilder eller andre personlige opplysninger på åpne eller lukkede sider i Cupido Club eller avtales møter på andre nettsteder eller i det virkelige liv. Medlemmet bør være rimelig sikker på at de kjenner den andre godt nok til å vise vedkommende tillit. Medlemmet tar i alle fall selv ansvar for hva de utleverer til andre og hva som skjer i møter med andre.

7 – Moderering

Cupidos nettsider modereres og Cupidos moderatorer kan uten varsel blokkere profiler eller endre eller fjerne innhold som bryter med forutsetningene i denne brukeravtalen. Cupido tar ikke ansvar for medlemmenes tap av data ved sletting eller blokkering. Betaling for blokkert medlemskap tilbakebetales ikke. Cupido kan nekte nytt medlemskap til medlemmer som har fått sin profil blokkert.

Medlemmene oppfordres til å verne om miljøet i Cupido Club ved å rapportere brudd på denne brukeravtalen til Cupidos moderatorer. Ved rapportering av innhold i personlige meldinger (PM), vil meldingsteksten som rapporteres bli tilgjengelig for moderator.

8 – Konsekvenser ved lov- og regelbrudd

I tillegg til blokkering av profil, kan overtredelse av lover og regler medføre innrapportering til medlemmets nettleverandør. Ved eventuell politianmeldelse kan politiet ved mistanke om ulovlige handlinger kreve besøkslogg og innhold i et medlems profil utlevert.

Brudd på bestemmelsene om opphavsrett (copyright) og personvern kan medføre rettslig og økonomisk ansvar i henhold til Åndsverksloven og Straffeloven. Ved eventuelle erstatningskrav mot Cupido vil Cupido søke regress hos profilinnehaveren.

9 – Bilder

Bilderegler generelt

Medlemmet kan bare laste opp egne bilder - og andres bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett (public domain).

Fotografi med gjenkjennelige personer kan bare vise profilinnehaveren, eventuelt en samtykkende partner hvis profilen er en parprofil.

Bildene skal ikke være krenkende eller inneholde e-postadresser, personopplysninger og reklame.

Erotiske bilder er tillatt så lenge de holder seg innenfor norsk lov.

Regler for bilder i åpne gallerier (inkludert profilbilde/forsidebilde), Forum og Grupper

Bildene skal ikke ha eksplisitt seksuelt innhold, vise kjønn, være sladdet eller fokusere på skritt/rumper/pupper - med eller uten klær. Det er fokusering når skritt, rumpe/rumpesprekk og pupper er et vesentlig blikkfang i bildet og/eller at situasjonen oppfattes som blottende.

Sladdet av ansikt som minner om "Bilde av gjerningspersoner" i aviser eller sladdet kjønn av naken bilde vil ikke bli godkjent. Liten sladd i ansikt som ikke sjenerer helheten av bilde kan tolereres.

Bilder som ikke ble godkjent slettes automatisk. Bilder kan lastes opp igjen i private galleriet så lenge det forholder seg til generelt bilderegler.

Akseptering av bilderegler

Ved å laste opp bilder i Cupido Club, garanterer medlemmet at bildene samsvarer med bildereglene i denne brukeravtalen.

Moderering av bilder

Bilder som publiseres i medlemmenes åpne gallerier, inkludert profilbilde/forsidebilde, skal godkjennes av Cupidos moderatorer. Moderator kan imidlertid ikke vite hvilke bilder medlemmet har eller ikke har rettigheter til å bruke. At et bilde godkjennes av moderator, betyr ikke at Cupido gir medlemmet rett til å bruke bildet. Publisering av bilder skjer alene på medlemmets ansvar.

Det vises også til brukeravtalens pkt. 2 - Aksept av regler - som nevner at det "ved håndheving av reglene for Cupido Club vil være behov for å utvise skjønn. Medlemmene aksepterer at Cupidos moderatorer utviser slikt skjønn på vegne av fellesskapet".

10 – Cupido Forum og Cupido Grupper

All aktivitet i Forum og Grupper skal ha relevans til formålet for det aktuelle forumet eller gruppen. Medlemmer som deltar i Cupido Forum forplikter seg til å gjøre seg kjent med Regler for Cupido Forum og Gode råd for debattanter. Forumtråder med utdatert innhold kan bli stengt eller slettet. Grupper som ikke har vært aktive de seks siste månedene slettes automatisk.

11 – Sitatrett

Cupido kan sitere fra innlegg medlemmet legger inn i Forum og åpne Grupper. Sitater kan benyttes redaksjonelt i bladet Cupido og ved markedsføring av Cupido og Cupido Club. Ved sitering blir brukernavn anonymisert.

12 – Brukeravtalen kan endres

Cupido kan foreta endringer i denne brukeravtalen. Nye oppdateringer vil bli varslet.

13 – Nettstedets innhold kan endres

Cupido kan endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling, inkludert tilbud og funksjoner som er forbeholdt VIP-medlemmer.

14 – Cookies & Google Analytics

Ved å bruke Cupidos nettsider samtykkes det i at det settes cookies i medlemmets nettleser. Les mer om hvordan Cookies og GoogleAnaytics brukes på Cupidos nettsider!

15 – Cupidos ansvar

Cupido garanterer ingen minimum oppetid og er uten ansvar for informasjon som registreres, mottas, lagres, sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Cupidos nettsted utover det som følger av ufravikelig norsk lov. Cupido tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som Cupido eller Cupido Clubs medlemmer lenker til eller informerer om. Cupido er uten ansvar for medlemmets anvendelse av nettstedet eller for direkte eller indirekte konsekvenser av medlemmets anvendelse av nettstedet. Cupido kan ikke stilles til ansvar for hendelser, situasjoner eller økonomisk tap som skyldes møter eller avtaler mellom brukere i det virkelige liv. Cupido er uten ansvar for uautorisert tilgang til og misbruk av nettstedet eller tap av data så lenge Cupidos nettsted har et sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med alminnelig anerkjente krav i bransjen. Cupido påtar seg ikke ansvar for tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved tredjemanns handlinger eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Den ansvarlige utgiver av Cupidos nettsted er Hverdag as. Når det refereres til Cupido i denne brukeravtalen menes i juridisk forstand Hverdag as. Med Cupidos nettsted, eller nettstedet, menes her nettsteder der Cupidos navn inngår i domenenavn som eies av Hverdag AS.

16 – Overtakelse

Du godkjenner at den avtalen du har inngått med Cupido Club ved å godta Brukeravtale kan overtas av et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte eies av Hverdag AS, eller til tredjepart i forbindelse med oppkjøps- eller virksomhetsoverdragelse som inkluderer Cupido Club tjenesten.

17 – Personvern

Ved å registrere deg i Cupido Club, aksepterer du også Personværnsreglene i Cupido nettside.

18 – Kontakt

Har du spørsmål om medlemskapet eller tjenesten?

Kontakt Cupido Club via e-post til club@cupido.no

Husk at du må sende e-posten fra e-postadressen som er registrert i profilen din!

Hverdag AS
Organisasjonsnummer: 912019136