© David Steinberg

Helsefordeler ved seksuell aktivitet

Publisert:
Sist oppdatert:

Kåthet og seksuell aktivitet kan gjøre godt for helse og livskvalitet. Her er Cupidos liste over forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!

Denne listen med forskningsresultater som er sammenfattet av Cupido, bygger i det vesentlige på dokumentasjon lagt frem av blant andre Beverly Whipple på verdenskongressen til World Association for Sexual Health (WAS) i Sydney i 2007. Se oppdaterte referanser nederst på denne siden!

Konklusjon: Sex én eller flere ganger i uka kan gi høyere helsegevinst enn sex sjeldnere enn én gang i uka.

Beverly Whipple og medarbeidere presiserer at forskning, og dermed også kunnskap, på dette området er mangelfull, og at det er behov for betydelig mer forskningsinnsats før man med mer sikkerhet kan svare på spørsmål om i hvilken grad

 • god helse er en følge av god sex,
 • god sex er en følge av god helse,
 • god sex er en vesentlig del av det å ha det godt, noe som igjen er en forutsetning for god helse.
Åpne lenker for å se dokumentasjon og mer informasjon!

Hjerte- og karsykdommer

 • To eller flere orgasmer i uka sammenlignet med færre enn månedlige orgasmer.  Resultat: 50 prosent lavere dødelighetsrisiko for menn.

Kronisk sykdom

 • Ved livstruende og/eller kronisk sykdom kan et velfungerende seksualliv gi livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon.

Levealder

 • Seksualitetens antatte betydning for levealder blant menn og kvinner i 70-årsalderen.  Resultat: Høyere dødelighet blant menn som i lavere alder har sluttet med samleie.

Selvaktelse og livskvalitet

 • Hyppig og lystbetont sex midt i livet.  Resultat: Mer tilfredsstillende seksualliv senere i livet.
 • Kvinner som masturberer scorer høyere på en selvaktelsesindeks enn kvinner som ikke masturberer.

Overgangsalderen

 • Kvinner som har hatt et aktivt sexliv før de går inn i klimakteriet, fortsetter gjerne med det. De har også mindre overgangsplager.
 • Ved et aktivt seksualliv kan oksytocin virke som en buffer og motvirke lave nivåer av kjønnshormoner.

Immunforsvar

 • Samleie én eller to ganger i uka sammenliknet med avholdenhet. Resultat: 30 prosent høyere nivå av immunoglobulin.
 • Det å være kåt er i seg selv nok til å øke flyten av hvite blodlegemer og bidra til å øke sirkulasjonen av hormoner.

Brystkreft

 • Hyppig samleiefrekvens sammenlignet med samleie mindre enn en gang i måneden (kvinner).  Resultat: Redusert risiko for brystkreft.
 • 14 eller flere ejakulasjoner pr måned sammenliknet med 6 eller færre ejakulasjoner (menn).  Resultat: Betydelig lavere risiko for brystkreft.

Prostatakreft

Forskere er dypt uenige om høy masturbasjonsaktivitet i tidlig voksen alder reduserer eller øker risikoen for prostatakreft senere i livet, og det er nødvendig å avvente mer forskning. Det vises her til de tre viktigste konklusjonene:
 • Fire eller flere ejakulasjoner pr uke gjennom 20-, 30-, og 40-årene sammenliknet med mindre enn tre ejakulasjoner pr uke. Resultat: Risiko redusert med en tredjedel.
 • Risikoen for prostatakreft reduseres med 15 prosent for hver tredje ejakulasjon pr uke gjennom hele livet.
 • Høy masturbasjonsaktivitet i 20-29-årsalderen gir økt risiko for prostatakreft.

Ungdommelighet

 • Tre samleier i uka sammenliknet med to samleier i uka.  Resultat: Overrepresentasjon av "super-youngs" blant de mest seksuelt aktive.


Kjønnsorganene

 • Kjønnsorganene kan slutte å fungere om de ikke er i bruk. Dette gjelder både reisning hos menn og våthet hos kvinner.

Smertekontroll

 • Seksuell tenning og orgasme kan lindre menstruasjonskramper, leddgikt, migrene og andre smerteplager.

Bekkenbunn

 • Sex og orgasmer styrker bekkenbunnen og bidrar til å forebygge inkontinens, nedfallen livmor og framfallen skjede, vaginalkramper, hemoroider og ryggvondt.

Menstruasjon

 • Samleie i det minste en gang pr ikke-menstruerende uke sammenlignet med mer sporadiske samleier eller avholdenhet. Resultat: En mer stabil menstruasjonsrytme.

Fruktbarhet

 • Sædkvaliteten reduseres etter 5 dagers avholdenhet. For menn med fruktbarhetsproblemer kan kvaliteten reduseres allerede etter 0 - 2 dagers avholdenhet.
 • Jo mer opphisset kvinnen og mannen er under samleiet, jo større er sjansene for unnfangelse. Høy opphisselse hos mannen forbedrer sædkvaliteten. Høy opphisselse hos kvinnen optimaliserer forholdene for sæden.

Svangerskap

 • Samleie en gang i uka i svangerskapets 23. - 26. uke reduserer i betydelig grad risikoen for å føde for tidlig.
 • Mye og gjensidig god sex under svangerskapet er en meget god investering for et godt samliv også etter svangerskapet.

Spasmer og muskelspenninger

 • Styrken på spasmer reduseres fra 3 til 24 timer etter orgasmen.

Avholdenhet

 • Seksuell aktivitet og akseptering av seksuell legning vil fremme mental helse. Forskere har påvist at seksuell avholdenhet innebærer en vesentlig helserisiko.

Vold

 • Folk med en nytelsespreget personlighet viser liten tilbøyelighet til aggressiv eller voldelig atferd, og folk med aggressiv personlighet viser liten evne til toleranse og sensuell nytelse.

Søvn

 • 32 prosent av kvinner som masturberer rapporterer at de gjør det for å få sove.

Samliv

 • Seksuell lyst er den grunnleggende forutsetningen for etablering av parforhold som igjen er forutsetningen for alle former for slektskap, kulturer og samfunn.
 • Det absolutt beste for parforholdet er ikke at partnerne tenner, men at de tenner på hverandre.

Mental helse

 • Nederlandske erfaringer med psykiatriske pasienter viser at seksuell aktivitet kan redusere behovet for medisinering.

Stress

 • Seksuell aktivitet og orgasme reduserer stressnivået.


Denne listen med helsefordeler ved seksuell aktivitet ble opprinnelig satt sammen av Cupido som i forståelse med World Association for Sexual Health (WAS) har gjennomgått, sammenfattet og redigert det omfattende materialet fra verdenskongressen i Sydney. Materialet ble første gang presentert i bladet Cupidos tema om seksuell helse i nr. 3/2009. I denne versjonen er bakgrunnsmaterialet utvidet og tydeliggjort, og stoffet er spesielt tilrettelagt for nett.


Oppdaterte referanser:
Med unntak av referansene til forskningsrapporter som berører kronisk sykdom, selvaktelse, prostatakreft og overgangsalderen, er sammendraget ikke oppdatert med ny kunnskap som er tilkommet etter 2007. Ny informasjonen om sykdom og helse er hentet fra den danske utredningen ”Seksualitet og Sundhed”, utgitt av ”Videnråd for Forebyggelse”, København, oktober 2012. Informasjon om bekkenbunnen er hentet fra norsk faglitteratur. Informasjon om klimakteriet er fra Cupidos tema om overgangsalderen (5/2015). Informasjonen om bekkenbunnen er hentet fra norsk faglittertur.

Les også:

Vitenskapen om seksuell helse
Seksuell helse er ikke bare et spørsmål om vitenskap, men også om tro, kontroll, politikk og økonomi. Hevder Cupidos redaktør, som har fulgt de siste års utvikling innen sexologi og seksualmedisin.

 

WAS
Helsefordelene ved seksuell aktivitet ble på WAS-konferansen i Sydney presentert av Beverly Whipple, i samarbeid med blant andre Woet Gianotten, Eli Coleman og Terry Hull. Presentasjonen er en videreføring av arbeider som har vært presentert for Planned Parenthood Federation of America, The Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS), og publisert i kapittelet “Are Orgasms Good for Your Health” i boka "The Science of Orgasm" av Barry R. Komisaruk, Carlos Beyer-Flores og Beverly Whipple (2006).

Relaterte artikler