Seksuelle rettigheter - ukrenkelige og universelle

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Seksuelle rettigheter er en integrert del av grunnlegende menneskerettigheter og er derfor ukrenkelige og universelle.

Dette hevder World Association for Sexual Health (WAS) i Sexual Health for the Millennium som er organisasjonens deklarasjon for seksuelle rettigheter.

Også International Planned Parenthood Federation (IPPF), har erklært seksuelle rettigheter som en kampsak og “støtter en visjon som har som målsetting å respektere, beskytte og fremme alle menneskers rett til seksuell autonomi, og til å fremme seksuell helse og rettigheter på et ikke-diskriminerende grunnlag”.

Til gavn for både vår fysiske og mentale helse
Cupido som her ganske kort presenterer de to organisasjonenes prinsipper for seksuelle rettigheter, håper organisasjonenes innsats på dette viktige området vil inspirere norske myndigheter til å utvikle en seksualpolitisk bevissthet som vil være til gavn både for vår fysiske og mentale helse.


Sexual Health for the Millennium (WAS)
De første fire viktigste mål for deklarasjonen:

1.  Seksuelle rettigheter er en integrert del av grunnlegende menneskerettigheter og er derfor ukrenkelige og universelle. Seksuelle rettigheter er en forutsetning for god generell helse. Seksuell helse kan ikke oppnås og bevares med mindre seksuelle rettigheter gjelder for alle.

2.  Seksuell helse krever likeverd og respekt mellom kvinner og menn. Kjønnsrelatert urettferdighet og ubalanse i maktforhold kjønnene imellom er til hinder for konstruktive og harmoniske menneskelige relasjoner og dermed også for utvikling av seksuell helse.

3.  Seksuell helse oppnås ikke før mennesker er fri fra seksuell stigmatisering og diskriminering og ikke utsettes for press, tvang, misbruk eller vold.

4.  For å oppnå seksuell helse er det nødvendig at alle, ungdommen inkludert, har tilgang til obligatorisk seksualundervisning, informasjon om seksuell helse og helsetjenester gjennom hele livsløpet.

Deklarasjonen fra WAS er i tråd med WHOs oppfølging av FNs ”Millennium Development Goals”.

World Association for Sexual Health. (2008). Sexual Health for the Millennium. A Declaration and Technical Document. Minneapolis, MN, USA: World Association for Sexual Health. De fire delmålene er oversatt av Cupido.


Sexual rights: an IPPF declaration
Tre ”grunnstener” som ligger til grunn for deklarasjonen:

1.  IPPF anerkjenner seksualitet som en viktig del av det å være menneske livet igjennom.

2.  IPPF støtter en visjon som har som målsetting å respektere, beskytte og fremme alle menneskers rett til seksuell autonomi, og til å fremme seksuell helse og rettigheter på et ikke-diskriminerende grunnlag.

3.  IPPF vil fremheve viktigheten av å skape ansvarlige strukturer, og oppmuntrer regjeringer og lovgivere til å sikre at disse rettighetene garanteres for alle mennesker.

International Planned Parenthood Federation (IPPF), Sexual rights: an IPPF declaration. Den norske presentasjonen er fra foreningen Sex og Politikk sin presentasjon og oversettelse av IPPF- deklarasjonen.

 
Les også:
Funksjonshemmedes rett til å nyte
Sju funksjonshemmedes ulike opplevelser av seksuelle behov og hvordan de tilfredsstilles – eller i verste fall avvises.

.
Ungdoms rett til seksuell nytelse
Det mangler ikke på gode sexråd til ungdommen, men det er knapt et eneste ett av dem som våger å nevne nytelsen.

Relaterte artikler