272227583
272227583 | © Kotkot32 / Shutterstock / NTB scanpix

Lyst - et problem også for menn

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

Uavhengige undersøkelser i flere vestlige land viser at lyst, eller mangel på lyst, er det største seksuelle problemet for folk flest. Også for menn.

Bente Træen, professor ved Universitetet i Tromsø, utfordrer også den gjengse oppfatningen av at menns største problem er evnen, altså å få den til å stå.

– Dersom en mann sliter med å få ereksjon er det ikke sikkert det er medisinsk behandling og terapi som fokuserer på evnen til ereksjon som er riktig. Dersom mannen bevisst eller ubevisst ikke har lyst, så er det jo ikke rart at penis ikke blir stiv.

Bente Træen arbeider for tiden med en studie som tar for seg mangelen på lyst eller endring i menns lystmønster. Reaksjonene hun får fra menn på dette prosjektet viser hvor tabubelagt dette med lyst for menn egentlig er.
 
Jeg vil si det er alarmerende mange menn som nå forteller at de har mistet sexlysten. Disse mennene lider i stillhet.

– Flere av mennene som har kommentert undersøkelsen latterliggjør muligheten for at menn ikke skal ha lyst. De fremholder at det heller er for mye lyst som er problemet. De får ikke nok sex, påstår de. Tall fra undersøkelsen tilbakeviser disse påstandene. Jeg vil si det er alarmerende mange menn som nå forteller at de har mistet sexlysten. Men disse mennene lider i stillhet – en mann skal jo ikke ha lite lyst, og dette er absolutt ikke noe man kan snakke med kompisene om. Hva slags mannfolk er de da, liksom?
 
Mangel på lyst er et folkehelseproblem

Træen forteller at hun er bekymret for folks generelle seksuelle helse med tanke på den store mangelen på lyst.

– Dette er av så stort omfang at jeg vil klassifisere det som et folkehelseproblem. Det er mange grunner til at den seksuelle lysten forsvinner; man blir eldre, man går på medisiner, gjennomgår omfattende medisinske operasjoner og så videre.

Dersom man ser bort i fra disse «naturlige» årsakene, så er det likevel urovekkende mange, over 30 prosent av kvinnene og cirka 6 prosent av mennene mellom 18 og 29 år som melder om lystproblemer som er så store at de innvirker på livskvaliteten.

For 20 år siden spurte man heller ikke menn om lystproblemer. Man bare antok at menn hadde lyst, og at problemet deres var at de ikke fikk ereksjon.
 
Det er en teori som sier at vi kvinner klarer å tilpasse oss, mens mennene står på stedet hvil.

Noe som kan være en utfordring for menn er at deres seksualitet synes å være statisk i motsetning til kvinnene som ser ut til å ha en mer tilpasningsdyktig seksualitet. Kvinner har vært vant til å tilpasse seg mannen og samfunnets ønsker og behov, mens mannen har kunnet holde fast ved sin seksualitet. Nå som vi ser at samfunnet endres i stadig raskere takt er det en teori som sier at vi kvinner klarer å tilpasse oss, mens mennene står på stedet hvil.

– Så vi skjønner ikke helt hva som skjer, det er som vi blir tatt med buksene nede – er det det du sier?
 
– Ja, menn har ikke lenger kontroll på hva som skjer, og det liker dere ikke. Det er også kommet til en ny generasjon kvinner som krever av sine menn. De gir beskjed om at de liker det sånn og sånn, de forlanger å få ting på en måte som gir dem mest mulig nytelse og det kan være vanskelig for noen menn å håndtere at deres kvinner stiller krav til deres seksuelle kompetanse.
 

Mannens mange utfordringer -
og noen enkle løsninger

Ereksjonsproblemer, mangel på lyst... Menn sliter i stillhet. Det trenger ikke å være sånn.


Menn tør ikke fantasere
Menn mister interesse både for sex og sin partner fordi de opplever fantasiene sine som utroskap.


Jo rikere vi blir...
Undersøkelser i rike land som Japan, USA, Frankrike og Storbritannia, viser at folk har mindre sex enn noensinne før.

Et folkehelseproblem
Manglende sexlyst blant kvinner i Norge er så utbredt at det er del av et folkehelseproblem, er konklusjonen i en landsomfattende studie.


Drømmen om evig potens
Potenspiller hjelper ikke mannen til å snakke eller lytte bedre. De gir ham ikke større innlevelsesevne, og de gjør ham ikke mer fantasifull eller mer erotisk.

Relaterte artikler