Prostatakreft og prostatitt

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Undersøkelser viser motstridende resultater, både at risikoen for prostatakreft kan reduseres med hyppige ejakulasjoner, spesielt tidlig i voksen alder, og at høy masturbasjonsaktivitet øker risikoen for prostatakreft.

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.

Når det gjelder eventuelle helsefordeler ved seksuell aktivitet i forbindelse med prostatakreft er det åpenbart viktig å avvente videre forskning.

PROSTATAKREFT
En større undersøkelse med 50.000 amerikanske menn mellom 40 og 75 år viser at risikoen for prostatakreft reduseres med 15 prosent for hver tredje ejakulasjon pr uke gjennom hele livsløpet. (Leitzmann, Platz, Stampfer et al., USA, 2004 - WAS 2007)

En australsk undersøkelse med over 2.000 menn under 70 år viser ar menn som har hatt fire eller flere ejakulasjoner i gjennomsnitt pr. uke gjennom 20-, 30-, og 40-årene har en betydelig lavere risiko for å utvikle prostatakreft senere i livet enn menn som har hatt mindre enn tre ejakulasjoner pr uke i det samme aldersspennet. Risikoreduksjonen ble vurdert til om lag 30 prosent. (Giles, Severi, English et al., Australia, 2003 - WAS 2007)

I den samme undersøkelsen antydes at ejakulasjoner kan rense prostata for kreftremmende substanser, og at også den psykologiske stressreduksjonen som følger med ejakulasjonen kan ha kreftforebyggende effekt. (Giles, Severi, English et al., Australia, 2003 - WAS 2007)

I en utredning fra det danske ”Videnråd for Forebyggelse” vises det imidlertid til at kontrollstudier i Cuba og England, har konkludert med det motsatte, nemlig at det er sammenheng mellom høy samleiefrekvens, høy seksuell aktivitet og høy masturbasjonsaktivitet i 20-29-årsalderen og økt risiko for prostatakreft. Den danske utredningen konkluderer med at ”det alt i alt må betraktes som tvilsomt om menns ejakulasjonshyppighet overhodet er assosiert med senere risiko for prostatakreft”. (Videnråd for Forebyggelse: ”Seksualitet og Sundhed,”  København 2012, med kildehenvisning til Fernandez (2005) og Dimitropoulou (2008).)

PROSTATITT
En tyrkisk undersøkelse viser at hyppige ejakulasjoner kan forebygge ikke-bakteriell prostatabetennelse (prostatitt). (Yavaşçaoğlu, et al, 1999 - WAS 2007)

 
Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.

Relaterte artikler