341939975
341939975 | © Aha-Soft / Shutterstock / NTB scanpix

Ejakulasjon og prostatakreft – forskere på kollisjonskurs

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Forskere er dypt uenige om høy masturbasjonsaktivitet i tidlig voksen alder reduserer eller øker risikoen for prostatakreft senere i livet.

Da den hittil grundigste dokumentasjonen av sammenhengen mellom seksuell aktivitet, livskvalitet og helse ble presentert på kongressen til World Association for Sexual Health (WAS) i Sydney i 2007, ble det gitt tydelige indikasjoner på at hyppig masturbasjon kunne forebygge prostatakreft.
 
Men i en ny dansk utredning, ”Seksualitet og Sundhed”, som ble presentert av Videnråd for Forebyggelse i oktober 2012, vises det også til kontrollstudier som konkluderer med det motsatte, nemlig at høy masturbasjonsaktivitet i 20-29-årsaldren øker risikoen for prostatakreft.
 
På kongressen i Sydney i 2000 ble det vist til to omfattende undersøkelser, én amerikansk fra 2004 og én australsk fra 2003. Den amerikanske undersøkelsen som omfatter 50.000 amerikanske menn mellom 40 og 75 år viser at risikoen for prostatakreft reduseres med 15 prosent for hver tredje ejakulasjon pr uke gjennom hele livsløpet.
 
I den australske undersøkelsen deltok over 2.000 menn under 70 år, og resultatene viser ar menn som har hatt fire eller flere ejakulasjoner i gjennomsnitt pr. uke gjennom 20-, 30-, og 40-årene har en betydelig lavere risiko for å utvikle prostatakreft senere i livet enn menn som har hatt mindre enn tre ejakulasjoner pr uke i det samme aldersspennet. Risikoreduksjonen ble vurdert til om lag 30 prosent.
 
I utredningen fra det danske ”Videnråd for Forebyggelse” vises det til at kontrollstudier i Cuba i 2005 og England i 2008, har konkludert med det motsatte, nemlig at det er sammenheng mellom høy samleiefrekvens, høy seksuell aktivitet og høy masturbasjonsaktivitet i 20-29-årsalderen og økt risiko for prostatakreft. Den danske utredningen konkluderer med at ”det alt i alt må betraktes som tvilsomt om menns ejakulasjonshyppighet overhodet er assosiert med senere risiko for prostatakreft”.
 
På kongressen i Sydney ble det også vist til en tyrkisk undersøkelse fra 1999 som viser at hyppige ejakulasjoner kan forebygge ikke-bakteriell prostatabetennelse (prostatitt).
 
Det er åpenbart viktig å understreke, slik daværende generalsekretær i WAS, Beverly Whipple gjorde, da hun la fram forskningsresultatene i Sydney, at forskning på seksuell helse foreløpig er et nybrottsområde og at det her er behov for betydelig mer forskningsinnsats i årene som kommer.

 
Les mer:
Prostata, lyst og smerte
Opplevelse av smerte ved stimulering av prostataregionen kan skyldes at prostata er betent. Det kan være en meget god ide å ta en prat med legen.

Vet-ikke-riktig-hva-men-noe-er-det
Kan prostata oppleves som et lystsenter? Kan menn få prostataorgasmer?Ja, vi elsker prostata
Seksuelt våkne menn, som i stigende grad viser interesse for sin egen rumpe, bedyrer at stimulering av prostata kan bringe dem til himmels.
 
Fra Cupidos arkiv:
Mannens seksualitet

Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?
 
 

Relaterte artikler