Har sex med begge kjønn - men er ikke biseksuelle

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Folk definerer seg ikke som biseksuelle selv om de har en biseksuell adferd. Når et representativt utvalg av befolkningen, enten det er i USA eller i Norge, blir bedt om å oppgi sin seksuelle legning, er det bare en marginal andel som oppgir at de er biseksuelle.

I The New York Times sin dekning av bisex-forskningen (Se Hetero, homo eller løgner?) refereres det til at 1,7 prosent av alle menn oppgir at de er biseksuelle. I det norske Folkehelseinstituttets seksualvaneundersøkelse av 2002, er 1,1 prosent av befolkningen selvdefinerte biseksuelle.

En del av det heteroseksuelle konseptet
Men spør du folk om de har hatt sex med samme kjønn, i alle fall i Norge der vi kjenner det statistiske materialet, kan vi med seksualforskeren Bente Træen, professor ved Universitetet i Tromsø, hevde at homoseksuelle erfaringer er i ferd med å bli en del av det heteroseksuelle konseptet. Fra 1987 til 2002 økte andelen av menn som oppga å ha hatt sex med samme kjønn fra 4 til 11 prosent, og for kvinner fra 3 til 12 prosent.

Selv om det ikke finnes forskningsdata som bekrefter at denne utviklingen har fortsatt etter 2002, er det grunn til å tro at andelen har økt yterligere. Selv om det er et stykke igjen, begynner tallene å nærme seg hva Alfred Kinsey fant i sin store amerikanske undersøkelse på 40-tallet der de fleste menn og kvinner oppga at de hadde homoseksuelle erfaringer.

Heteromenn med mannekjærester
"Hvorfor er det ingen av mennene i prosjektet ditt som definerer seg som biseksuelle? Vi har jo statistisk materiale, ikke minst fra Kinseys forskning, som tilsier at i det minste noen av dem skulle ha hatt homoseksuelle erfaringer.” Hevdet William R. Stayton, psykologiprofessor ved Moorehouse School of Medicine i Atlanta, Georgia, i en kommentar til et prosjekt (presentert på SSSS-konferansen i Mexico) som beskriver menn som har mannekjærester, men som verken opplever seg selv som homo- eller biseksuelle.

”Det vet jeg ikke, og kanskje kan de senere komme ut som biseksuelle. Men det har ikke vært en del av prosjektet å etterprøve deltakernes definisjon av sin egen seksualitet,” svarte Robert Heasley, professor ved Indiana University of Pennsylvania, som har valgt å fokusere sin forskning på heteroseksuelle menn som utfordrer grensene for hva som er ”tillatt” å vise av intimitet mellom menn.

Rom for flere heteroseksualiteter og maskuliniteter
”Vi må akseptere at det er rom for flere heteroseksualiteter og flere maskuliniteter,” mener Robert Heasley.

Det er tydelig at den moderne mannen er i utvikling og at seksualiteten hans, maskuliniteten hans og hans relasjoner til andre menn i mindre grad enn før bestemmes av homofobiske holdninger. Så lenge han er på ærlig søken etter å ”finne seg sjæl”, kan han vel få lov til å definere sin seksualitet som han vil.

Les Robert Heasleys "Skeive heteroer som rollemodeller"!

 

Artikkelen er et utdrag fra Terje Gammelsruds rapport om biseksualitet i USA, "Om å finne seg sjæl", fra bladet Cupido 1/2010.

Rapporten er laget på bakgrunn av samtaler med deltakere på den årlige konferansen til The Society for the Scientific Studies of Sexuality (SSSS) som ble arrangert i Puerto Vallarta i Mexico i november 2009. Konferansetemaet var ”Sexual Literacy – Health and Rights in Cultural Context”.

Relaterte artikler