Utsnitt fra coveret til Stéphane Vildalens «Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner – med utgangspunkt i Thore Langfeldts tenkning og arbeid». Gyldendal, 2014.

Seksualitetens betydning for barns utvikling

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Også barn har seksuelle gleder og seksuelle frustrasjoner. Forskning viser at seksualiteten vår, faktisk allerede fra fosterstadiet, er en integrert, aktiv og vesentlig del av det å være menneske.

Omtale av Stéphane Vildalens nye bok Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner.


Utviklingspsykologisk og nevrofysiologisk forskning viser at tilknytning, bekreftelse, behovstilfredsstillelse og velvære i de aller første leveårene er avgjørende for vår utvikling av mestringsevne, selvaktelse og evne til å knytte relasjoner til andre mennesker senere i livet.

Forskningen viser også at seksualiteten vår, faktisk allerede fra fosterstadiet, er en integrert, aktiv og vesentlig del av det å være menneske. Barn har seksuelle følelser og fantasier og kan oppleve både seksuelle frustrasjoner og seksuelle gleder. Barn onanerer og får orgasmer, er grenseløst nysgjerrige og utforskende og profitterer på å leke seksuelle leker sammen med andre barn.
 
Hvordan barnets omsorgspersoner møter barnets seksualitet fra spedbarnsalderen og fram gjennom puberteten til ungdomstida, er ikke bare avgjørende for barnets evne til å oppleve nytelse og lyst senere i livet, det kan også være avgjørende for hvor vellykket det blir som voksen.
 
Stéphane Vildalen har jobbet med barn og voksnes seksualitet i en årrekke. Hun er spesialist i klinisk psykologi med nevropsykologi som fordypningsområde og også spesialist i klinisk sexologi. Nå er hun bokfersk med Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner der hun guider oss i et seksualvitenskapelig terreng mellom vugge og grav og lekser opp for oss hva vi for lengst burde ha forstått, men som vi likevel har så vanskelig for å ta inn over oss.
 
Boka hennes dokumenterer at det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen. Takket være den viten om vår seksuelle utvikling som hun formidler i boka, blir det så mye mer mulig for oss å forholde seg til fakta og ikke til synsing. Og det blir så mye mer umulig for barnets omsorgspersoner og alle andre som har ansvar for barns utvikling å skygge unna på dette særdeles viktige omsorgsområdet. Boka er skrevet som fagbok, men den er lesbar, nyttig og viktig for både lek og lærd.
 
«I ytterste konsekvens vil voksnes seksualskam kunne skamlegge deler av identitetsutviklingen og frarøve barn kunnskap, kos og nærhet.»

Den største utfordringen vi voksne vil møte i forhold til barns seksualitet, er en ond sirkel av kunnskapsløshet, tilkortkommenhet, fortielse, og skamfølelse, nedarvet fra egne foreldre som igjen har det fra sine foreldre, og som dagens foreldre fortsatt vil slite med i forhold til egne barn. «I ytterste konsekvens,» skriver Stéphane Vildalen i boka, «vil voksnes seksualskam kunne skamlegge deler av identitetsutviklingen og frarøve barn kunnskap, kos og nærhet.»
 
Den gode sak er i alle fall såpass betent at faren for mistenkeliggjøring av motiver i følge forfatteren «kan kanskje hindre enkelte fagpersoner i å være opptatt av barneseksualitet. De få fagpersoner som har vært opptatt av barneseksualitet, har ofte møtt motgang og blitt mistenkt for å ha personlige motiver og seksuelle interesser for barn selv.»
 
Til mor og far og alle andre: Les boka!
Det er ikke for sent å bli oppdatert. Og vær klar over at boka ikke bare handler om barnets utvikling. Det meste av den, 300 av 335 sider, dreier seg faktisk om hvordan vi voksne stadig utvikler oss, og ofte kommer til kort, i et intimt samspill med hverandre, det handler om det seksuelle forholdet mellom voksne, seksuelle preferanser, kommunikasjonsferdigheter, den gode seksualiteten og vanskene med den, seksuelle overgrep, seksualopplysning og seksuell helse sett i et samfunnsperspektiv.
 
Under arbeidet med boka har Stéphane Vildalen knyttet seksualiteten til nyere forskning innen utvikling, tilknytning og traumer med utgangspunkt i tenkningen og arbeidet til psykologen og sexologen Thore Langfeldt som både nasjonalt og internasjonalt er pioner når det gjelder å forstå betydningen av barns seksualitet.


Stéphane Vildalen: Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner – med utgangspunkt i Thore Langfeldts tenkning og arbeid. Gyldendal, 2014.
 

Les utdrag fra Stéphane Vildalens bok:
Skam i arv
Voksne projiserer sin egen skam inn i tolkningen av barnas seksuelle interesse.
Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Barndom
Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Relaterte artikler