PDA 1724
PDA 1724 | © Paul Dahlquist

«Homsegen» i morsarven

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

I de to siste tiårene har forskere påvist en overrepresentasjon av mannlig homoseksualitet i enkelte familier.

I følge BBCs News Magazine har forskerne funnet at homoseksualitet er mer vanlig blant brødre og mannlige slektninger på morssiden enn på farssiden, og de anser det som sannsynlig at menns seksuelle orientering er genetisk betinget. Men de mener at også miljømessige og sosiale faktorer spiller inn.
 
Det nyeste forskningsresultatet kommer fra Northwestern University i Chicago som har DNA-testet 400 homser og deres mannlige slektninger. Dette skal i følge The Guardian bekrefte en tidligere undersøkelse der forskere fant at mer enn ti prosent av brødre til homser selv var homser, sammenliknet med tre prosent i befolkningen som helhet. Blant onkler og fettere på morssiden var det også en homseandel som er høyere enn gjennomsnittet. Genetiske faktorer kan utgjøre mellom 30 og 40 prosent av årsakene til at menn blir homoseksuelle.
 
Det er i X-kromosonet, som menn arver eksklusivt fra sine mødre, at forskerne mener å ha funnet bevismaterialet, i en genvariant med navn Xq28. Men det understrekes at ikke alle homser har arvet denne genvarianten, og at den alene ikke er tilstrekkelig til gjøre noen til homse. Det er nemlig påvist at det er større sannsynlighet for at en enegget tvilling til en homoseksuell mann er hetero og ikke homo. Om årsaken eller årsakene til at kvinner blir lesbiske, vet forskerne fortsatt så godt som ingenting.
 
Leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile, Bård Nylund, som kommenterer forskningsresultatet i Aftenposten, sier at det i følge homobevegelsens offisielle linje har vært veldig viktig å presisere at ”vi er født sånn”.
 
Men nyheten blir neppe like godt mottatt blant dem som mener homoseksualitet strider mot skaperverket eller skyldes dårlig barneoppdragelse og kan kureres.  
 
Qazi Rahman, psykolog ved King's College i London, sier i sin BBC-kommentar at genvariantene som fører til at noen menn tiltrekkes seksuelt av sitt eget kjønn reflekterer det store mangfoldet av forutsetninger som bestemmer menneskets seksualitet. Han tror seksualiteten påvirkes av et titalls eller kanskje et hundretalls slike genvarianter og at det kan ta tiår å identifisere dem.
 
Det er imidlertid ikke lett å finne en evolusjonsteoretisk forklaring på hvorfor det finnes homokomponenter i arvematerialet vårt. Evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby bekrefter til Aftenposten at ”vi vet at det [homoseksualitet] er delvis arvelig”, men legger til: ”Dette er et paradoks, som for oss evolusjonsbiologer er å sammenlikne med at en fysiker skulle se et eple falle oppover.”
 
The Guardian skriver at forskere spekulerer i at årsaken til at genvarianten har overlevd evolusjonen kan være at den bidrar til å gjøre kvinner som bærer den mer fertile.
 


Heterofili på vikende front
Nær halvparten av unge engelske voksne er verken eksklusivt hetero eller eksklusivt homo.Du er ikke alene i egen kropp
Inni deg lever mange organismer – til og med fra andre mennesker - som styrer hvem du er og hva du gjør.Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Arv
Vi blir ikke født med blanke kort, vi er ikke ubeskrevne blad. Vi er preget av evolusjons- vidom - og en god porsjon tilfeldigheter. Noen av oss har flaks, andre har det ikke.

Fra Cupidos arkiv:
Partnervalg, flørt og dating

Ofte går det riktig bra, men like ofte kunne du vel ha gjort en bedre jobb. Er det tilfeldigheter som rår?

Fra Cupiodo arkiv: LGBH
Lesbe, homse, bi eller trans? En akseptert del av et normalisert seksuelt mangfold?

Relaterte artikler