Sex og glede av betydning for levealderen

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Hvor ofte menn har samleie, og hvor mye glede kvinner har av sex, kan ha betydning for hvor lenge de lever.<br />

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.


LEVEALDER
Forskning finner indikasjoner på at et jevnlig og aktivt seksualliv kan redusere både negative psykologiske følger av det å bli gammel og risikoen for å bli syk. (Trudell, Tuegon & Piche, 2000 - WAS 2007)

Frekvens har betydning for menn - glede for kvinner
En langtidsstudie som fulgte menn og kvinner i North Carolina gjennom 25 år, fant at samleiehyppigheten for menn, men ikke for kvinner, hadde stor betydning for levealderen. Blant kvinnene var det dem som rapporterte om glede ved samleier tidligere i livet som levde lengst. (Palmore, 1982 - WAS 2007)

Slutter sent - Lever lenger
En svensk undersøkelse som kartla seksuallivet til 70 år gamle kvinner og menn, fant at dødeligheten for menn i de neste fem årene var høyere blant dem som hadde sluttet å ha samleie tidligere i livet. For kvinner ble det ikke funnet sammenheng mellom samleie og dødelighet. (Persson, Sverige, 1981 - WAS 2007)

75 prosent av kvinner og menn over 60 år, svarte i en undersøkelse at sex hadde en positiv effekt på deres helse. (Starr & Weiner, 1981 WAS 2007)
 

Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.

Relaterte artikler