44324521
44324521 | © ostill / Shutterstock / NTB scanpix

Arvesynden

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Skam og skyld som nedarves fra foreldre, kan være en risikofaktor for barnets fremtidige livskvalitet og helse.

Lederartikkel i Cupido 6/2015.

«Seksualiteten er spesielt sårbar for skamfølelse. Voksne projiserer sin egen skam inn i tolkningen av barnas seksuelle interesse, derfor overføres negative seksuelle holdninger til neste generasjon», skriver Stéphane Vildalen i boka Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner som Cupido omtalte i 3/2014.
 
«I ytterste konsekvens,» hevder hun i boka, «vil voksnes seksualskam kunne skamlegge deler av identitetsutviklingen og frarøve barn kunnskap, kos og nærhet.»
 
Et viktig spørsmål er hvordan vi kan bryte «arvesyndens» onde sirkel.
 
Det forhåpningsfulle i denne forskningen er at den viser at det ikke bare er negative erfaringer som overføres med arvestoffet.

I Aftenposten i september forteller Hilde Harbo om nyere genforskning som har påvist kjemiske markører som fester seg til genene våre og overfører med arvestoffet kunnskap om hvordan vi forholder oss til dårlige vaner, stress, depresjon og traumer. Det forhåpningsfulle i denne forskningen er at den viser at det ikke bare er negative erfaringer som overføres med arvestoffet, men også positive erfaringer fra hvordan vi opplever og mestrer stress og traumer.
 
Artikkelen i Aftenposten handler ikke om traumer forårsaket av krenkelser av seksualitet, den tar utgangspunkt i holocaust-forskning og «miljøforhold som kosthold, røyking og annet». Men som en av de siterte forskerne uttaler, hadde det vært «flott med en liknende risikoprofil innenfor mental helse, slik at vi kunne forstå hvor risikofaktorene for depresjon og angst kommer fra».
 
Den helt spesielle utfordringen vi møter når det gjelder den skam og skyld som nedarves fra foreldre, er at mor og far kan være uten kunnskap og forståelse både for at barnets lyst krenkes og at dette kan være en risikofaktor for barnets fremtidige livskvalitet og helse.
 
Helsedirektoratet jobber i disse dager med et ambisiøst prosjekt for fremme av «seksuell og reproduktiv helse» i det ganske land. Kan vi føle oss trygge på at jordmødre, helsesøstre og alle andre som møter mor og far under svangerskapet og i tida etter fødselen begunstiges med nødvendige ressurser?Les utdrag fra Stéphane Vildalens bok:
Skam i arv
Voksne projiserer sin egen skam inn i tolkningen av barnas seksuelle interesse.


Med smerte skal du føde
Etter syndefallet sa Gud til kvinnen: «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.»


Les også:
Du er ikke alene i egen kropp
Inni deg lever mange organismer – til og med fra andre mennesker - som styrer hvem du er og hva du gjør.Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Arv
Vi blir ikke født med blanke kort, vi er ikke ubeskrevne blad. Vi er preget av evolusjons- vidom - og en god porsjon tilfeldigheter. Noen av oss har flaks, andre har det ikke.

Fra Cupidos arkiv:
Barns seksuelle utvikling

Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Fra Cupidos arkiv:
Seksualitet, svangerskap og fødsel

God sex under svangerskapet og i tida etter fødselen er en meget god investering for et fortsatt godt samliv.


Les flere lederartikler
i Cupido!
 

Relaterte artikler