Nytt nummer ute nå!

Lederartikler i Cupido

Publisert: 10.11.2016 kl. 13:00 | Oppdatert: 21.11.2016 kl. 16:50

Forfatter: Terje Gammelsrud

CUPIDO 4/2016
Minus 12 år
LIVSSYKLUS er blitt som en rød tråd i den seneste fasen av Cupidos utviklingshistorie. Men hvor begynner egentlig livssyklus?


CUPIDO 3/2016
Frustrerte menn
Vi står overfor en trussel som fremmer frykt, men ser ingen kortsiktig løsning.CUPIDO 2/2016
Opinion og toveistabu
Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse fra 2016 til 2021 ligger nå på departementets bord. Hva skjer?


CUPIDO 1/2016
Avkriminalisering
Det er igjen på tide å minne om at det finnes gode erfaringer fra andre lands avkriminalisering av kjøp og salg av seksuelle tjenester.


CUPIDO 6/2015
Arvesynden
Skam og skyld som nedarves fra foreldre, kan være en risikofaktor for barnets fremtidige livskvalitet og helse.CUPIDO 5/2015
Seksualiteten fortelles på nytt
Ny forskning bekrefter at seksuell lyst kan være avgjørende for selvaktelse og gode relasjoner til andre mennesker. Likevel formidles lite av denne kunnskapen i medier og folkeopplysning.

CUPIDO 4/2015
Vonde sirkler
Barn som vokser opp i skilsmissefamilier har en økt risiko for selv å bli skilt, med den helserisiko dette innebærer både for seg selv og sine barn.


CUPIDO 3/2015
Tre av ti kvinner er ikke som kvinner flest
I Cupido skriver vi ofte om kvinnens og  mannens seksualitet. Men er det virkelig én seksualitet som bare er mannens og én som bare er kvinnens?


CUPIDO 2/2015
Generalisering
Det er nødvendig at noen med vett og autoritet bruker store bokstaver når de varsler om bevisstløshet hos norske jenter som er på vei mot høyere utdanning.

 
CUPIDO 5/2014
Sex som tabu - til hvilken pris?
Kan det virkelig være tvil om at offentlig engasjement og investering i folkeopplysning om sex kan sikre oss bedre livskvalitet?