BUL 14008
BUL 14008 | © Bulls

Gi barna privatliv og kunnskap!

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

Barn har fått innskrenket sitt privatliv, og det kan i verste fall begrense muligheten til seksuell utforsking

Tore Asheim intervjuer samfunnsviter og pedagog Heidi Helene Sveen.

«Før kunne barn leke i timevis uten innblanding fra voksne, og hadde dermed muligheten til å utforske sin egen seksualitet sammen med andre barn. Nå blir barn plassert i en barnehage fra de er ett år gamle, og deretter er de under konstant overvåkning helt frem til de går ut av skolen. Barn har fått innskrenket sitt privatliv, og det kan i verste fall begrense muligheten til seksuell utforsking,» mener samfunnsviter, pedagog og skribent Heidi Helene Sveen.

«Dagens voksne har dårlig samvittighet fordi de har for liten tid til barna sine. Det tar de igjen ved å styre barnas tid fra morgen til kveld med aktiviteter. Seksualiteten lar seg jo ikke holde tilbake, så i stedet for å få utforske den i ro og fred sammen med jevnaldrende, risikerer man at de unge oppsøker kunnskap og situasjoner som er ødeleggende for den gode seksualiteten,» mener Sveen.

Barn har mistet privatliv
«Svært mange barn starter dagen tidlig på SFO, etterfulgt av en lang dag på skolen og så mer SFO. Så er det kanskje rett på trening eller annen fritidsaktivitet, lekser, og på slutten av dagen ønsker foreldrene å være sammen med barna til de legger seg. I helgene skal foreldrene ta igjen for det tapte, og heller ikke da får barna være for seg selv. Mange barn har rett og slett mistet mye av sitt privatliv. Spørsmålet blir derfor når de da får tid til å utforske sin seksualitet og bli bedre kjent med seg selv – slik vi gjorde da vi var unge. Dette er noe som krever privatliv og skjerming fra voksenverdenen – noe som i dagens samfunn er nesten umulig.»

Sveen skapte en stund tilbake skikkelig furore da hun fremmet ideen om at ungdom kanskje burde få sin egen pornografi. Argumentasjonen var at internettpornoen, eller mor og fars porno, er for avansert, noe de unge pornobrukerne bare delvis klarer å ha et kritisk forhold til.

Hun har nettopp avsluttet sin masteroppgave om «Pornografi i blindsonen – om det ingen vil snakke med de unge om – bruk av internettpornografi». Sveen hevder blant annet at internettpornografien bidrar til å skape erfaringspress hos de unge.

Skole og helsevesen svikter
«Dagens unge tror de må være erfarne, åpne og seksuelt eksperimentelle, men samtidig sliter de med å tilegne seg kunnskap om sex og seksualitet fordi de voksne ikke klarer å gi dem skikkelig kunnskap om temaet. Både skole og helsevesen svikter de unge på dette området.

Erstatningen blir da at de unge ser på den voksne internettpornoen og tror at sånn er virkeligheten. Unge gutter tror de må være superelskere med digert utstyr, mens jenter blir klemt mellom rollene som «for prippen» og «for horete».

«Skrytekulturen», som før var en guttegreie, har også blitt en del av jentenes verden. Jentene signaliserer til hverandre at en viss mengde erfaring er kult – noe som øker presset på de som ennå ikke har debutert. Mange unge der ute har det helt klart for seg hva de skal gjøre i sengen eller hva som forventes av dem seksuelt, men ofte viser det seg at de mangler både erfaring og reel kunnskap om det å ha et intimt forhold med et annet menneske. Internettpornoen har vært kilden til kunnskap, og den er en dårlig læremester for den som mangler egenerfaring. Erfaringspresset blant unge kan forklare hvorfor enkelte av dem søker seksuell kontakt med voksne – slik at de kan gå tilbake til sine venner som «erfarne».

Går i «majoritetsfellen»
På grunn av mangel på kunnskap går mange unge i «majoritetsfellen» – «alle» andre har erfaring, «alle» andre har debutert, «alle» andre har eksperimentert og så videre. Sannheten er at de aller fleste unge er like usikre, uerfarne og redde for å dumme seg ut.

Det man også bør være oppmerksom på er at alt som påvirker betingelsene for ett av kjønnene alltid vil påvirke det andre. Når jentene får mer frihet og blir mer bevisst på hva de vil ha, så kommer guttene i en klemt situasjon der deres roller blir endret. Plutselig begynner jentene å forlange, noe som helt klart gir mange gutter prestasjonsangst.

Dessverre er det slik at krefter motarbeider at ungdom skal få større kunnskap rundt sin seksualitet. I kristne konservative miljøer frykter man feilaktig at kunnskap om sex fører til hemningsløs adferd, og så tyr man i stedet til formaninger om avholdenhet. Forskning viser at unge som er oppvokst på denne måten riktignok debuterer noe senere enn snittet, men til gjengjeld fører mangelen på kunnskap til at de er dårligere på beskyttet sex. Dette betyr at man forkaster det mer kunnskapsbaserte synet som faktisk kunne ha redusert antall ufrivillige svangerskap og smittsomme kjønnssykdommer.
 

 Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Barndom
Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Relaterte artikler