Kan porno være god litteratur?

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Gode pornografiske tekster tåler å bli <em>vurdert</em> som litteratur. Men det er en forutsetning at den som vurderer kan skjelne mellom god og dårlig porno. Interesse for seksualitet kommer også godt med.

Gode pornografiske tekster tåler også å bli lest som litteratur. Men seksualiteten er sårbar, og leserens innlevelse i de seksuelle skildringene kan lett bli forstyrret hvis tekstens litterære kvaliteter blir for påtrengende.

Kriteriene for kvalitetsvurdering av porno bør ikke være så ulike de som benyttes for vurdering av andre litterære sjangere. Men det er med porno som med krim at den også bør vurderes på en del egne premisser.

Stereotypt og klisjémessig
Mainstream heteroporno er i utgangspunktet ganske stereotyp og klisjémessig. Forfatterne henfaller ofte til lettvinte og karikerte personskildringer, skryt om seksuelle erobringer og et repertoar begrenset til guttekulturens snevre aksept av hva som passer seg for en mann.

Men porno kan være så mye mer. Det fikk vi bekreftet da Cupido i 1984 begynte å dyrke den erotiske skrivekunst og inviterte leserne til å skrive erotiske noveller og leserbrev. Seksualiteten som ble beskrevet ble mer nyansert og mangfoldig, og personskildringene mer spennende og levende.

Troverdighetens betydning for kåthetsgehalten
Vi opplevde at tekstenes kåthetsgehalt i høy grad er avhengig av troverdigheten, ektheten, ærligheten, kreativiteten, lidenskapen, hengivenheten, kjærligheten, intensiteten, galskapen og mulighetene for identifikasjon som formidles av forfatteren. Slik fikk vi også noen kriterier for kvalitetsvurdering av tekstene.

Vi bør merke oss at også fantasiene og drømmene kan vurderes ut fra sin troverdighet. Drømmene våre kan jo fortelle mer om vårt sanne jeg enn mye av det vi viser i kontrollert tilstand.

God porno vil ikke bare fange opp trender i tiden, den vil også være trendsettende i den grad dens forfattere har mot til å overskride grenser og åpenbare sider ved seksualiteten som av ulike årsaker har vært lite påaktet.

Det var kvinner som først benyttet seg av pornoens muligheter til å beskrive hva slags seksualitet de ønsket seg og burde fortjene. Spesielt de sexpositive feministiske miljøene i USA har brukt kvinnepornoen som en viktig premissleverandør for forståelsen av kvinners seksualitet.

Homofobien slipper taket
Nå ser vi endelig at også mannlige forfatterne har begynt å ta fatt i sin egen seksualitet og skriver porno for å teste ut flere sider ved sitt seksuelle potensial. En av de aller nyeste og viktigste utviklingstrekkene i pornotekstene og fantasiene hans er at homofobien er i ferd med å slippe taket. Redselen for å være homo har jo ligget som en tung svøpe over mange menns følelsesliv, homoer så vel som heteroer. Vi merker mer og mer at tekstene til presumptivt heteroseksuelle menn inkluderer fleksi- eller biseksuelle scenarier der han tillater seg å flørte med eller ha sex med andre menn.

Det kan faktisk se ut som om denne utviklingen er oppmuntret av kvinner. I de siste årene er vi virkelig blitt overrasket over hvor mange tekster vi får fra kvinner som beskriver at de tenner på homoseksuell guttesex, akkurat som menn i alle år har vist at de tenner på jentesex.

Det kan være vesentlige erkjennelser og erfaringer som eksponeres og formidles gjennom pornoen.

Tenningens betydning for folkehelsen
Ja, pornoens primære hensikt er å gjøre leseren seksuelt opphisset, og med støtte i nyere medisinsk og sexologisk forskning skal man ikke kimse av den seksuelle tenningens betydning for folkehelsen. På verdenskongressen i sexologi som ble arrangert i Sydney i april 2007, ble det lagt frem tydelige indikasjoner på at høy seksuell aktivitet hemmer aldringsprosessen og forlenger livet, reduserer risikoen for brystkreft og hjerte– og karsykdommer og i det hele tatt har stor betydning for vår generelle helsetilstand, for selvbildet og for livskvaliteten. Og for første gang snakkes det i slike faglige sammenhenger ikke bare om samleiet, men om alle former for seksuell aktivitet.

Det er viktig å stimulere til mer seksuell lyst og mer seksuell aktivitet, mener sexologene som i stigende grad gir uttrykk for at det er behov for mye mer god porno.

Litterær særbehandling
Hva er det så som betinger at pornoen som sjanger kan gjøre krav på litterær særbehandling? La meg trekke en parallell fra porno til krim. Krim har jo opparbeidet seg en solid litterær plattform, og faktisk finner jeg i et litterært perspektiv en del likhetstrekk mellom hensynet til tenning og spenning.

En norsk krimforfatter har nylig fått medieoppmerksomhet fordi han anklager kritikerne for å gi ny krimlitteratur for gode anmeldelser og at det således ikke blir rom for ekstra bonus for krim som ikke bare er god krim men som også er god litteratur. I et radioprogram i begynnelsen av mai svarte en kritiker at god krim ikke blir bedre krim selv om det også er god litteratur.

Jeg erfarer det samme når det gjelder porno. Leser jeg en god erotisk tekst som også er god litteratur blir det vanskelig å nyte begge deler samtidig. Selvsagt kan jeg glede meg over at en tekst som gjør meg kåt også er godt skrevet, og kanskje også formidler inspirerende erfaringer og kunnskaper om sex, men jeg må passe meg så jeg ikke gleder meg for mye, i alle fall hvis det er kåthetens interesser det er viktigst å ivareta i øyeblikket.

Seksuell tenning er en tretrinnsprosess som består av: 1) Å koble ut tanker og stemninger av ikke-erotisk karakter. 2) Å fokusere på det som forårsaker den behagelige seksuelle stimuleringen. 3) Å vedlikeholde fokuset og unngå å bli distrahert.

På samme måte som trivielle assosiasjoner og annen tankeflukt kan forstyrre oss i selve seksualakten, kan ”litterære fremmedelementer” i en pornografisk tekst forstyrre flyten i den seksuelle spenningsoppbyggingen.

Som mann vet jeg godt hvor sårbar en ereksjon kan være for forstyrrende inntrykk i oppløpet mot et klimaks. En leser av god porno bør være vernet mot slike forstyrrelser, og pornoanmeldere som skal vurdere teksten i et faglig sammenheng, må derfor vise forståelse for at de seksuelle inntrykk kan virke overveldende og anmasende hvis den leses uten tenning.

På sexologikongressen i Sydney ble det også lagt frem resultater av nyere hjerneforskning. De seksuelle lystsentra i hjernen er lokalisert og de ligger ikke akkurat der forskerne hadde ventet å finne dem. Nå forskes det på hvordan lystsentrene kommuniserer med kjønnsorganet, de erogene områdene og de andre aktiviseringssystemene i hjernen. Det er ganske kompliserte greier, og jeg forstår i det minste at vi ikke skal ta det for gitt at hjernen vår, i alle fall på menneskets nåværende utviklingstrinn, helt klarer å koordinere opplevelsene av god sex og godt språk.

Sex, smerte og dårlig språk
For øvrig bekrefter hjerneforskerne at seksuell tenning reduserer opplevelsen av smerte. Jeg har tidligere også hørt om en undersøkelse med to grupper forsøkspersoner som holdt hendene i kaldt vann – der de som ble bedt om å tenke på sex holdt ut lengst.

Jeg vil tro at det fungerer på samme måte med sex og dårlig språk. Skal jeg tale for meg selv, kan jeg bekrefte at min tålegrense for erotiske tekster som er dårlig skrevet stiger proporsjonalt med innholdets appell til mine private seksuelle preferanser.


Artikkelen er publisert i Dagbladet 2. juni 2007 og i Cupido nr 6/2007. Denne versjonen er noe redigert.


Cupido-gründer Terje Gammelsrud hadde ved Cupidos 25-årsjubileum i 2009 lest 14.000 innsendte pornografiske tekster og refusert 11.000 av dem.

Les mer om erotikken i Fra Cupidos arkiv: God erotikk?
Cupidos medarbeidere som fra 1984 har lest tusener av innsendte erotiske historier, har reflektert mye omkring hva som er erotikkens funksjon og hva som er god og dårlig erotikk.

Relaterte artikler