Undersøkelsene til Eva Elmerstig viser at kvinner har en tendens til å verdsette egen nytelse mindre og fokusere mer på mannens. | © Heide Benser/Corbis/All Over Press

God i senga?

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Ja, det er viktig for oss å oppnå seksuell nytelse, men det er fortsatt mannen som oftest opplever at det er han som må ta føringen og stå på for å være «god i senga».

I Sverige har sexologen Eva Elmerstig intervjuet høyskolestudenter og funnet at vi har et stykke å gå før vi oppnår «seksuell nytelse på like vilkår der ingen domineres og begge partnere oppnår nytelse».
 
Selv om unge kvinners idealer for seksuelle forhold karakteriseres som «seksuell nytelse på like vilkår der ingen domineres og begge partnere oppnår nytelse», viser undersøkelser blant høyskolestudenter i Sverige at kvinner i heteroseksuelle forhold fortsatt er mest ettergivende og menn mest dominerende.


 
Verdsetter egen nytelse mindre
Undersøkelsene som er ledet av Eva Elmerstig, universitetslektor i sexologi ved Universitetet i Malmø, viser at kvinner har en tendens til å verdsette egen nytelse mindre og fokusere mer på mannens i seksuelle situasjoner. Funnene bekreftes av en amerikansk studie som i tillegg viser at kvinners ettergivenhet medfører reduserte muligheter for å bli seksuelt tent og oppnå orgasme.
 
De svenske undersøkelsene viser også at kvinner i lavere grad enn menn er fornøyd med kroppen sin. Både menn og kvinner har imidlertid i gjennomsnitt ganske god kroppsoppfatning og selvbilde, men på alle spørsmål som stilles viser kvinnenes svar lavere score enn mennenes. Den største forskjellen finner vi i svarene på spørsmålet om de skammer seg for å vise seg nakne.


 
Forventer mer av menn i seksuelle situasjoner
Menn rapporterer oftere enn kvinner at det forventes mer av dem i seksuelle situasjoner, og at de i høyere grad enn kvinner må ta ansvar for initiativ og gjennomføring. Det er flest menn som opplever at de må leve opp til forventingene om å «være god i senga».
 
Mennene som deltok i undersøkelsene melder at forventningspresset er mindre i faste forhold enn i one-night-stand.


 
Også de svenske undersøkelsene konkluderer med at fokus på forventningene til feminine og maskuline stereotypier kan føre til stress med negativ virkning for seksuell nytelse og velvære.
 
Undersøkelsene er foretatt blant 2765 høyskolestudenter i alderen 18-22 år. 84 prosent av dem rapporterte at de hadde hatt et seksuelt forhold til en partner. 77 prosent hadde hatt samleie, og gjennomsnittsalderen for samleiedebut var 15,6 år.


Tabellene er laget på grunnlag av foreløpige analyser av de svenske studiene.
 

Les også Rikke Pristeds kommentar til Eva Elmerstigs undersøkelse:
Når mannen har fått sin utløsning,
er det slutt

Eva Elmerstigs undersøkelse skisserer en del alvorlige problemer i forhold til yngre kvinners mulighet for seksuell nytelse.
 

Undersøkelsene ble presentert av Eva Elmerstig på konferansen til Nordic Association for Clinical Sexology i Malmø i september 2014. Presentasjonen ”Being 'good in bed' – Body concerns and Gender expectations among Swedish female and male high school students” var basert på følgende undersøkelser/publikasjoner: ”Why do young women continue to have sexual intercourse despite pain?”, ”Sexual pleasure on equal terms: Young women’s ideal sexual situation” og ” Sexual interaction or a solitary action: Young Swedish men’s ideal images of sexual situations in relationships and one-night-stands”.

 
 
Les også Ellen Laans artikkelserie om kvinnens nytelse:
Nytelse - for hvem?
(Eros versus Dyden)
Kvasiforestillinger om vår seksuelle lyst har vært robuste. Faktisk er det meste av relevant kunnskap av rykende fersk dato.Kvinner: Nyt oralsex uten sjenanse!
Noen kvinner kvier seg for å motta oralsex fordi de tror de smaker og lukter vondt.

Relaterte artikler