I stedet for å fokusere på hva som er årsak til sykdom og hvordan sykdom utvikler seg, bør søkelyset rettes mot forhold som styrker eller fremmer vår helse og dermed forebygger sykdom. | © Bulls

Mestringsevne - en nøkkel til god helse

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Mestrer vi vår seksualitet godt, er det sannsynlig at vi også mestrer liv og samliv godt.

Sexologer som definerer og gir innhold til det relativt nye begrepet ”seksuell helse”, retter mer og mer søkelys på vår evne til mestring av egen livssituasjon.
 
I en ny og omfattende dansk utredning, ”Seksualitet og Sundhed”, oppfordres helsemyndigheter og andre som har ansvar for helsa vår til å ta inn over seg at seksualiteten kan ha en vesentlig betydning både for individuell helse og folkehelse.
 
Men for å ”forstå de subtile mekanismene i seksualitetens betydning for et menneskes livskvalitet og trivsel, er det nødvendig å ha et åpent og positivt syn på hva som er god helse”, understrekes det i rapporten.
 
Det er i en slik forståelse av et utvidet helsebegrep vi ser at ”mestringsevne” ofte benyttes i forbindelse med hva som er forutsetninger for både generell helse og seksuell helse.
 

Et helsebegrep som inkluderer enkeltmenneskets mestringsferdigheter og evne til å skape eksistensiell mening på tross av motgang og belastninger.


I rapporten vises det til at en slik positiv tilnærming til forståelse av helse generelt, blant andre er utviklet av den russiske sosiologen Aaron Antonovsky (1923-94), som konfronterte den tradisjonelle biologiske sykdomsteorien, eller “apparatfeil-metoden”, med et helsebegrep som inkluderer enkeltmenneskets mestringsferdigheter og evne til å skape eksistensiell mening på tross av motgang og belastninger.
 
I stedet for å fokusere på hva som er årsak til sykdom og hvordan sykdom utvikler seg, rettet Antonovsky søkelyset mot forhold som styrker eller fremmer vår helse og dermed forebygger sykdom. I stedet for å dvele ved sykdom og risikofaktorer rettet han sitt vitenskapelige engasjement mot motstandskraft, ressurser og sunnhetsfaktorer.
 
I 1970-årene utviklet Antonovsky begrepet ”sense of coherence” [forståelse for hvordan livet henger sammen] som består av tre delelementer...
 

...nemlig at tilværelsen er:
 
1 Forståelig og forutsigelig
2 Håndterbar (at man selv har mulighet til å forme sitt liv)
3 Meningsfull og at det er verdt å engasjere seg

 
I sin forskning kunne han vise, at mennesker med høy ”sense of coherence” bedre enn andre motstår traumer, ubehag og stress. Det er i dette perspektivet at sammenhengen mellom seksualitet og helse gir god mening.
 
Seksuallivet er for mange mennesker både forståelig, håndterbart og meningsfullt, og kan fungere som en ”eksistensiell dynamo”, en kilde til samhold og solidaritet i situasjoner hvor kaos og meningsløshet truer. Et velfungerende seksualliv kan kort og godt være en beskyttende faktor i forhold til både helse og sykdom. Eller som det uttrykkes i den danske rapporten, ”et helle”, som på norsk best kan oversettes med et fristed.
 
 
Omtalen og oppsummeringen av Antonovskys modell er gjengitt fra den danske rapporten ”Seksualitet og Sundhed” og er oversatt fra dansk av Cupido.
 
Seksualitet og Sundhed - En rapport fra Vidensråd for forebyggelse - København 2012.
 

Les mer fra rapporten «Seksualitet og Sundhed»:
God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon
Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv gi livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon.

Orgasmegløden senker stressnivået
Forskere ved UCLA bekrefter at seksualiteten har en positiv effekt på helsa vår.


Hvordan daglige vaner
påvirker sexlivet ditt

At kosthold, mosjon, røyking og alkoholvaner påvirker sexlivet ditt er det lite tvil om.Relaterte artikler