Sex kan virke positivt både på pasientens behandlingsmotivasjon og mestringsevne. Men har legene kjennskap til det? Og har de guts til å snakke med pasienten om det? | © Bulls

God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon

Publisert:
Sist oppdatert:

Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv utgjøre et eksistensielt ”fristed” som gir livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon.

Forskningslitteraturen på dette området er begrenset, men enkelte studier peker på at når seksuallivet trekkes inn i behandling og rehabilitering, virker dette positivt både på pasientens

  • behandlingsmotivasjon og
  • mestringsevne, og gir dermed en mer
  • positiv prognose for sykdomsforløpet.

I en italiensk studie fra 2002 (De Berardis) blant menn med type 2-diabetes ble det påvist at pasienter med god ereksjonsfunksjon hadde bedre livskvalitet, mindre sykdomsrelatert stress og bedre kontroll over sykdomsforløpet enn menn med ereksjonssvikt.

I den danske rapporten "Seksualitet og Sundhed" fra "Vidensråd for Forebyggelse" legges det meget stor vekt på betydningen av undersøkelsen til De Berardis. Rapporten understreker behovet for ytterligere forskning på sammenhenger mellom et godt seksualliv og et positivt sykdomsforløp.


Utdrag fra Seksualitet og Sundhed – en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, København 2012.

 

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!


Les mer fra rapporten «Seksualitet og Sundhed»:
Mestringsevne - en nøkkel til god helse
Mestrer du din seksualitet godt, er det sannsynlig at du også mestrer liv og samliv godt.
 

 

Les også Elsa Almås sin kronikk om Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse:
Seksuell helse på politisk dagsorden!
 
Les også:
Hvordan daglige vaner
påvirker sexlivet ditt

At kosthold, mosjon, røyking og alkoholvaner påvirker sexlivet ditt er det lite tvil om.

Selv sjenerte leger
må tørre å spørre om sex

Også leger har lov til å være sjenert, men spørsmål om sex hjelper faktisk en lege med å danne seg et bilde av en persons fysiske og  mentale helse.

 
 

Fra Cupidos arkiv:
Seksualitet og sykdom

Seksualitet kan føre til sykdom. Seksualitet kan forebygge sykdom. Seksualitet kan lindre sykdom.

Relaterte artikler