God investering for livskvalitet

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Seksuallivet er en sterk indikator på selvaktelse og livskvalitet. God sex midt i livet fører til bedre sex også senere i livet.

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.


SELVAKTELSE OG LIVSKVALITET
Flere undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom seksuell aktivitet, selvaktelse og livskvalitet. Jo mer sex, jo mer fornøyd er både kvinner og menn med livet sitt. Undersøkelsene har ulike utgangspunkt, men resultatene peker i samme retning:

Masturberende kvinner profitterer
Kvinner som masturberer scorer høyere på en selvaktelsesindeks enn kvinner som ikke masturberer (Hurlbert & Whittaker, 1991 - WAS 2007) 

Positive erfaringer teller
Positive seksuelle erfaringer og andres aksept av ens egen seksualitet bidrar til et positivt selvbilde (Hurlbert & Whittaker, 1991 - WAS 2007) 

Investering for fremtida
Hyppig og nytelsesfull sex midt i livet fører til et mer aktivt og tilfredsstillende seksualliv senere i livet (Weeks, 2002 - WAS 2007)

Sex og velvære
Det er betydelig sammenheng mellom seksuell interesse og opplevelse av velvære (Warner & Bancroft, 1988 - WAS 2007)

Lykkefølelse
Både menn og kvinner (men flere kvinner enn menn) opplever at lykkefølelse har sammenheng med seksuelt aktivitetsnivå (Laumann, et al., 1994 - WAS 2007)

Blant gifte menn og kvinner oppgir 91 prosent av mennene og 84 prosent av kvinnene at sex er viktig (cited by Marwick, 1999 - WAS 2007)


Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.

 

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte helsefordeler ved seksuell aktivitet:

Helsefordeler ved seksuell aktivitet
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!


Les også:
Kvinners erfaringer med overgangsalderen
Kvinners erfaringer er sammensatte og ulike. Flere opplever at negative opplevelser blir snudd til positive.

Fra Cupidos arkiv: Seniorsex
Et aktivt sexliv i yngre år er god investering for sikring av intimitet og nytelsesfullt liv som pensjonist.
 
Fra Cupidos arkiv:
Seksualitet og sykdom

Seksualitet kan føre til sykdom. Seksualitet kan forebygge sykdom. Seksualitet kan lindre sykdom.

Relaterte artikler