Hyppig sex bra for sæd og fruktbarhet

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Hyppig sex og seksuell opphisselse øker sjansen for unnfangelse. Sædkvaliteten svekkes etter få dagers avholdenhet.

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.


FRUKTBARHET
Fruktbarheten til menn og kvinner påvirkes direkte av deres seksuelle aktivitets- og tenningsnivå.

Lettere å unnfange med hyppig sex
Mye sex gjør det lettere å unnfange. Forskere har funnet at sex fire ganger eller mer i uken, gir 80 prosent sjanse for at kvinnen vil bli gravid innen seks måneder. Sex én til to ganger i uken gir 32 prosent sjanse for unnfangelse, mens sex mindre enn én gang i uken bare gir 17 prosent sjanse for unnfangelse. (Wilcox, Weinberg & Baird, 1995 - WAS 2007)

Samleie på eggløsningsdagen og daglig de siste fem dagene før eggløsningen, øker sjansen for unnfangelse med 37 prosent. Ved samleie annenhver dag i denne perioden øker sjansen med 33 prosent, og med samleie bare én dag med 15 prosent. (Wilcox, Weinberg & Baird, 1995 - WAS 2007)

Få dagers avholdenhet reduserer sædkvaliteten
Sædkvaliteten reduseres etter 5 dagers avholdenhet. For menn med fruktbarhetsproblemer kan kvaliteten reduseres allerede etter 0 - 2 dagers avholdenhet. (Levitas, Lunenfeld, Weiss et al., 2005 - WAS 2007)

Menn med fruktbarhetsproblemer kan i visse tilfeller ved gjentatte ejakulasjoner i løpet av 4 - 24 timer øke mengden av sæd med opp til 200 prosent. (Tur-Kaspa, et al., 1994 - WAS 2007)

Opphisselse stimulerer
Seksuell opphisselse har også betydning for en kvinnes muligheter til å bli gravid. Jo mer opphisset hun og partneren er, jo større er sjansene for at hun unnfanger. Høy opphisselse hos mannen forbedrer sædkvaliteten. Høy opphisselse hos kvinnen optimaliserer forholdene for sæden. (Levin, 2002 - WAS 2007)
 
Sen debut hemmer fruktbarhet
En tidlig sexdebut kan gjøre deg mer fruktbar senere i livet. Unge kvinner som har samleie innen syv år etter at de fikk sin første mens, har markant mindre problemer med fertilitet senere i livet. Kvinnene som strever med de mest alvorlige fruktbarhetsproblemene, debuterte senere.

 
Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.

 

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte helsefordeler ved seksuell aktivitet:

Helsefordeler ved seksuell aktivitet
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!


 
Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Fertilitet / Svangerskap
Det finnes ingen universalnøkkel til svangerskapet. Barnløshet kan ha mange årsaker. Nøl ikke med en helsesjekk!

Relaterte artikler