© Anna Ismagilova / Shutterstock / NTB scanpix

Hvorfor har vi sex?

Skrevet av: Thomas Johannessen

Publisert:
Sist oppdatert:

Kjærlighet, intimitet og relasjon, lyst lek og nytelse og ønske om å få barn står sentralt i forhold til å innlede seksuelle forhold. Men samleiet er mer enn å satse på familien.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har sett viktigheten av å satse på familien, og har oppdaget at det er en stor utfordring for par-relasjonen når to blir til tre. På bakgrunn av dette har de under de siste årene tilbudt samlivskurs til førstegangsfødende, og seksualiteten er et prioritert teama siden en del par sliter med å komme i gang igjen med seksualiteten etter barnefødsler, og her er det Use-it-or-lose-it-prinsippet som gjelder.
 
Oxytocin - Kjærlighetens hormon
Forskning viser også at i heteroseksuelle relasjoner, hvor begge parter nyter seksuell aktivitet under svangerskapet, ble forholdet vurdert som mer positivt (4 måneder etter fødselen) med hensyn på ømhet og kommunikasjon, og etter 3 år ble forholdet vurdert som mer stabilt og mindre påvirket av svangerskap og fødsel enn hos par uten gjensidig seksuell glede. Samleie og orgasme er bedre som søvnmiddel enn valium. Dette på grunn av hormoner som prolaktin og oxytocin.
 
Oxytocin kalles populært for kjærlighetens hormon, og er beskrevet av mange som er limet eller bindemiddelet i et parforhold fordi det gir oss følelsen av samhørighet. Når vi har samleie utskilles oxytocin både hos kvinner og menn og medvirker til at vi følelsesmessig knyttes tettere. Det er ikke bare det tekniske og det å bringe generasjonene videre som er essensielt, det er også en følelsesmessig hormonelt betinget viktig ting i forhold til parforholdet.
 
(Oxytocin er også viktig i forhold til det psykiske og utviklingen av deg som mor rundt fødselen. Det bidrar til utviklingen av det man kaller ”redeinnstinktet” som gjør at man får lyst til å pusse opp og gjøre det pent rundt den nye kommende verdensborgeren og å skaffe i hus det man trenger av ting og tang.)

Forandret mening og innhold
Seksualitet har gjennom tidene forandret mening og innhold etter hvilken kultur, eller sosial kontekst man befant seg i, og hvilke normer og regler som har vært gjeldende for tiden. Hos de ortodokse katolikkene ser man fortsatt på seksualitet som kun en måte å formere seg på, og undertrykker en kjønnsdrift som er like eksisterende som andre drifter.
 
Hos pattedyr er det meg bekjent bare mennesker, dvergsjimpanser og delfiner som har sex utover den hensikt å reprodusere seg. Dvergsjimpansen, som er også det eneste kjente dyret der man har observert 100 % biseksualitet, og alle individer har sex med andre av både sitt eget og det motsatte kjønn livet ut. Ulikt andre menneskeaper blir konflikter blant dvergsjimpanser ofte løst med sex i stedet for vold. Hva er så grunnen til at dvergsjimpansen som er 98 % lik oss har sex med hverandre? Først og fremst for å knytte relasjoner, for å stresse ned, berolige og trøste.
 
Sex for posisjon
Kulturelt har man også brukt sex for å kunne posisjonere seg i forhold til andre, knytte kontakter og for å bedre egen selvfølelse. Samleiet kan også ha en mørkere side som er ment for å dominere eller fylle sine egne behov uten samtykke fra den andre.
 
I etablerte par-relasjoner blir ofte seksualiteten beskrevet av mange terapeuter som limet som binder paret. Seksualiteten kan derfor ofte fungere som et slags barometer på relasjonen og konsistent gjensidig seksuell nytelse øker tiknytningen innen forholdet. En annen viktig effekt av samleie er produksjonen av oxytocin som produseres i hypofysen i hjernen og skilles ut ved for eksempel bryststimulering eller orgasme.
 
Inndirekte kan vi også se andre mindre synlige årsaker til seksuell aktivitet. Mannens sæd inneholder også mye prostaglandiner, som absorberes lett gjennom vaginal-veggen. De har antidepressive, stemings løftende egenskaper. Desuten øker sex livskvaliteten hos menn og kvinner, øker livslengden, er direkte og inndirekte sykdomsforebyggende, er smertestillende og gjør at man holder seg yngre lenger. Sex kan gi fysisk og emosjonell avslapning, Opplevelse av lykke er forbundet med hyppigheten av sexuell aktivitet og orgasme (spesielt hos kvinner).

Viktig under graviditet
Ved eksponering av mannens sæd over tid vil dette også redusere risikoen for at kvinnen mister fosteret.
 
Sexlysten hos mennesker har nok på ett tidspunkt vært drevet av reproduksjonsbehov i større grad enn ren vellyst. Om dette tidspunktet ligger langt tilbake i tid, om det har skjedd nylig eller om det ennå ikke har skjedd, kan man undre seg. Mennesket vil vel kunne havne i alle "disse båsene". Så sex har faktisk ganske mange forskjellige funksjoner ut over det helt primære. Man kan neppe si at all sex er neppe sosial, men sex kan brukes i sosial sammenheng.
 
Det er nok få eller ingen, verken biologer psykologer eller andre som ser på sex som kun et middel til reproduksjon i dag. Vi har vært så heldige og utviklet moral og etikk og et svært avansert følelsesliv og tankevirksomhet, som kanskje eneste organisme på kloden, og dette kan ha en medvirkende rolle til at personlig selvrealisering overskygger reproduksjonsbehovet. Hvordan dette kan ha utviklet seg er jo et spørsmål i seg selv. Enhver art og individ er tvunget til å ha et iboende reproduksjonsbehov, for å utvikle seg, for å oppstå, for å tilfredsstille evolusjonens grunnstein.

Derfor må ønske om reproduksjon ligge rimelig langt fremme i underbevisstheten, også hjelper det mye at reproduksjon er en naturlig "bieffekt" av det å ha sex.
 

Les også (C+):

Hvorfor har vi analsex? Og hvorfor er det godt?

 

Relaterte artikler