Heksemonumentet på Steilneset i Vardø ble åpnet av Dronning Sonja. Monumentet som er en del av Nasjonal turistveg-prosjektet til Statens Vegvesen, er laget av den franskamerikankse bildekunstneren Louise Bourgeois og den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor. | © Terje Gammelsrud
Heksemonumentet i Vardø. Bilde fra monumentets "vandrehall". | © Terje Gammelsrud
Heksemonumentet i Vardø. Bilde fra anekset med evig ild. | © Terje Gammelsrud

Heksemonumentet i Vardø

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Heksemonumentet i Vardø ble åpnet av Dronning Sonja sankthansaften 2011. Det er en viktig påminnelse om en tid da kvinners seksualitet ble bekjempet ved å brenne kvinner på bål.

«Djevelen går til åtak på menneskeheita der den er svakast, nemleg gjennom kvinnekjønnet.» Skriver historikeren Per Inge Nordstrand. I Vardø ble djevelen bekjempet ved å brenne kvinner på bål.

Sissel Pedersdatter var én av 135 finnmarkinger som ifølge bevarte rettsprotokoller fra 1600-tallet ble anklaget for trolldom. Av dem ble 77 kvinner og 14 menn funnet skyldig og brent på bål.

De øvrige anklagede vet vi lite om. Trolig druknet de under rettsprosessen fordi de ble kastet på sjøen for sikring av bevis.
 
Fløt de, var de skyldige - og ble dømt og brent. Druknet de, var de uskyldige - og om de ikke ble frikjent, ble saken i all enkelthet henlagt.


Sissel Pedersdatter er èn av de mange enkeltskjebner vi kan gjøre oss kjent med i det imponerende heksemonumentet som ble åpnet av Dronning Sonja på Steilneset på Vardøya i Vardø 23. juni 2011. Det var på Steilneset de fleste av ofrene ble brent – eller druknet.

Marrite Edisdatter var også anklaget for trolldomsutøvelse og bekjente i 1617 «at hun var skyldig til døden» og «at årsaken var samleie med sin bror, Oluf Edisen, i hans ungdom på deres hjemsted». Maritte gjennomgikk «vannprøven etter at allmuen bevitnet at hun var beryktet for trolldom», fløt og ble dømt «til ild og bål».

Heks var i høy grad refererbart, men ikke sex
Minneplakaten til Marrite Eidsdatter er en av de ytterst få på Steilneset der seksualitet er nevnt med ord. Heks var i høy grad refererbart, men ikke sex.

Vi vet ikke sikkert hvordan vi i saken mot Sissel Pedersdatter skal tolke rettsreferentens beskrivelse av «som en levende pil i Dorettes kropp», og «at det da kom noe levende i gutten, som en løpende hund om hjertet» (Se En djevelsk norgeshistorie!).

Men hva vi vet er at enslige kvinners seksuelle lyst ble mistenkt som djevelens verk, og vekket de kåthet kunne det være med trolldoms kunst.

«Djevelen går til åtak på menneskeheita der den er svakast, nemleg gjennom kvinnekjønnet ...» Skriver Per Inge Nordstrand i sin pedagogiske oppgavesamling om Den europeiske hekseforfølginga.

Legg for all del veien om Vardø og Steilneset!


Heksemonumentet er laget av den franskamerikankse bildekunstneren Louise Bourgeois og den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor. Louise Bourgeois døde 98 år gammel i 2010, ett år før monumentet i Vardø var ferdigstilt.

Monumentet, en 100 meter lang vandrehall og et anneks med bål som aldri slukker, er en del av Nasjonal turistveg-prosjektet til Statens Vegvesen.

 En djevelsk norgeshistorie
Sissel Pedersdatter ble ført for retten ved Vadsø tingsted i 1638. Hun er én av 77 kvinner fra Finnmark som ble brent på bål.


Frykten for den kvinnelige seksualiteten
En skrekkelig storm brøt ut på norskekysten 24. desember 1617. «Hav og himmel ble ett … som sluppet ut av en sekk.Relaterte artikler