Seksualitet er et tema som det er vanskelig for politikere å ta tak i. Vi frykter at de folkevalgte skygger unna. | © Sergey Nivens / Shutterstock / NTB scanpix

Opinion og toveistabu

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse fra 2016 til 2021 ligger nå på departementets bord. Hva skjer?

Lederartikkel i bladet Cupido 2/2016.
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet lage forslag til «strategi for seksuell helse fra 2016 til 2021». Nå ligger forslaget på departementets bord og seksuell helse er dermed satt på den politiske dagsorden.

Men «seksualitet er et tema som det er vanskelig for politikere å ta tak i», skriver Elsa Almås, lederen av Norsk forening for klinisk sexologi, i en kronikk nylig publisert på Cupido.no og Vårt Lands Verdidebatt.no. Hun er redd mange politikere vil føle seg mistenkeliggjort og frykte at velgerne deres spør: ”Hva er det med deg som er interessert i dette?”
 
Med andre ord at norske kvinner og menn må bli flinkere til å utnytte helseeffekten ved seksuell nytelse.

Vi deler hennes bekymring for at folkevalgte skygger unna når de nå blir utfordret til å befatte seg med seksualpolitikk og må ta inn over seg at seksuell helse innebærer langt mer enn forebygging av kjønnssykdommer og abort. Seksuell helse handler i høy grad også om kåthet og glede. Med andre ord at norske kvinner og menn må bli flinkere til å utnytte helseeffekten ved seksuell nytelse, enten det blir med hverandre eller seg selv, før politikere virkelig kan budsjettere med god effekt for folkehelse og samfunnsøkonomi.

«Toveistabu» kalles det i den danske vitenskapsrapporten «Seksualitet og Sundhed» fra 2012 som bruker begrepet i forbindelse med at både leger og deres pasienter er så forlegne i forhold til sex at de helst unngår å snakke om det, selv når de absolutt burde.
 
Vi frykter et slikt toveistabu også vil eksistere i forholdet mellom velgere som ikke vil føle seg komfortable ved å etterspørre seksualpolitiske tiltak, og deres folkevalgte som trenger ryggdekning i opinionen for å kunne satse helhjertet på et kontroversielt tema som risikerer lav prioritering i politiske partiers programkomiteer.
 
La oss håpe at vi tar feil!

 
Les Cupidos sammenfatning av 22 dokumenterte fakta og indikasjoner på:
Helsefordeler ved god sex.
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!


Les også Elsa Almås sin kronikk om Helsedirektoratets forslag:
Seksuell helse på politisk dagsorden!
«La oss nå håpe – og gjøre en innsats for - at forslaget ikke støver bort i en skuff»

Les mer fra rapporten «Seksualitet og Sundhed»:
God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon
Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv gi livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon.

Hvordan daglige vaner
påvirker sexlivet ditt

At kosthold, mosjon, røyking og alkoholvaner påvirker sexlivet ditt er det lite tvil om.

Mestringsevne - en nøkkel til god helse
Mestrer du din seksualitet godt, er det sannsynlig at du også mestrer liv og samliv godt.


Les også:
Spydigheter og vittigheter
om seksuell helse

Mange helsearbeidere som ønsker å jobbe med seksuell helse blir latterliggjort på arbeidsplassen.

Krangel og dårlig sex
viktige grunner til skilsmisse i Norge

Dårlig sexliv er en viktig årsak til samlivsbrudd for folk under 50.


Les flere lederartikler
i Cupido! 
Litt historikk for spesielt interesserte:
Vitenskapen om seksuell helse
Seksuell helse er ikke bare et spørsmål om vitenskap, men også om tro, kontroll, økonomi og solidaritet.

Sexologi og seksualpolitikk
Fra å være et forum for klinisk seksualitet, har internasjonal sexologi utviklet seg til også å bli en arena for seksualpolitiske kampsaker som seksuelle rettigheter og seksuell helse.

Relaterte artikler