MRO 11810
MRO 11810 | © Michael Rosen

Seksualforvaltning

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Ja, måtte "seksualforvaltning" bli et kjent og kjært begrep for fagfolk og i offentlig styre og stell!

Elsa Almås sin bok Sex og sexologi, er en lenge tiltrengt fagbok om seksualforvaltning. Ja, du leste riktig: Seksualforvaltning!

Måtte det snart bli et begrep som med den største selvfølge forstås og brukes av vanlige kvinner og menn, fagfolk og offentlig styre og stell når de skal forvalte seksualitetens fantastiske potensial for utvikling av et godt liv og et godt samfunn.

De som vil dyrke og høste seksualitetens goder trenger kunnskap om seksualitet. De må være trygge på sin egen seksualitet, de må vite å respektere andres, og de må mestre kunsten å kommunisere seksuelt med sin partner som temmelig sikkert opplever seksuelle behov noe annerledes enn en selv.
 
De som skal veilede og behandle andre trenger også kunnskap, og denne boka er nok først og fremst beregnet på studentene i det nye norske høyskolestudiet i sexologi. Men boka er spennende, matnyttig, lettfattelig og viktig for alle som driver med sex, enten de gjør det i private eller faglige sammenhenger.
 
Dagens lovgivning er tuftet på opporturnistiske benkeforslag og hensynet til snevre, men innflytelsesrike særinteresser i norsk politikk.

Måtte også politikere og byråkrater lese boka! Og jurister og dommere! Elsa Almås gjør et høyst berettiget poeng av at mye av den lovgivning vi har om seksualitet i dag mest er tuftet på opporturnistiske benkeforslag og hensynet til snevre, men innflytelsesrike særinteresser i norsk politikk – og ikke på faktisk kunnskap om seksualitet, seksuell utvikling, seksuelle behov og seksualitetens potensial.
 
Jo, det er allerede skrevet flere bøker om sex og sexologi. Det spesielle med boka til Elsa Almås er at den presenterer seksualiteten i et progressivt etisk og samfunnsmessig perspektiv.
 
Nå er det på tide at seksualpolitikk får sin rettmessige plass i politiske partiers programmer!

 
Elsa Almås: Sex & sexologi, Universitetsforlaget, Oslo 2004.
 

Les også Elsa Almås sin kronikk om Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse:
Seksuell helse på politisk dagsorden!

Les også:
God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon
Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv gi livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon.

Relaterte artikler