Lavalader og sunn fornuft

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Den seksuelle lavalderen i Nederland er 16 år, men lovgiverne åpner for at sunn fornuft kan benyttes når det vurderes tiltale i saker der den yngste parten er over 12 år.

Inntil 2002 kunne seksuelle forhold med mindreårige i alderen 12 – 16 år ikke straffeforfølges med mindre den mindreårige selv eller dens pårørende anmeldte forholdet.
 
Med denne bestemmelsen mente lovgiverne at de kunne sikre mindreåriges rett til beskyttelse mot overgrep, samtidig som de også ga dem rettigheter i utviklingen av sin egen seksualitet.
 
I 2002 ble lovverket endret slik at også påtalemyndigheten kan reise tiltale dersom forholdet er et åpenbart overgrep.
 
- Det er viktig å merke seg at selv det nye lovverket ikke krever tiltale når en voksen har sex med en person under 16 år, men tillater at påtalemyndigheten kan gripe inn selv om den mindreårige eller dens pårørende ikke krever det. Sier den nederlandske sexologen Woet Gianotten til Cupido.
 
- Nederlandsk rettspraksis er i utgangspunktet pragmatisk og åpen for anvendelse av sunn fornuft, selv i lavaldersaker.  Lovverket er utformet slik at unge mennesker i sin seksuelle utvikling skal beskyttes mot overgrep, og det tar hensyn til at en rettsforfølging mot den mindreåriges vilje eller ønske, også kan være et overgrep.

Relaterte artikler