Voldtekt på timeplanen

Publisert:
Sist oppdatert:

Det anslås at det hvert eneste år er mellom 8.000 og 16.000 kvinner som blir utsatt for voldtekt, eller forsøk på voldtekt i Norge.

Lærer Marie-Anne Ramuz Evensen mener at prat om sex i skolen er godt forebyggingsarbeid, men at læreren må våge å ta den ærlige og seriøse debatten med elevene.

«Det å snakke om den gode sexen, og hva som er bra og hva som ikke er bra krever mot av en lærer. Men det er viktig for at man skal kunne skape sunne holdninger til hva sex skal være,» sier hun i et intervju med Amnesty.no Evensen har jobbet med seksualitet, grensesetting og holdninger i undervisningen i mange år, og mener temaet er relevant i alle fagene på videregående skole.
 
I dag har vi for eksempel snakket om seksualitet som vare i Vest-Afrika, og voldtekt som et våpen i krigføring.

«Historie, norsk, naturfag, mediefag og kroppsøving. Faglig sterke lærere kan drøfte disse temaene med utgangspunkt i alle fagene. I dag har vi for eksempel snakket om seksualitet som vare i Vest-Afrika, og voldtekt som et våpen i krigføring,» forteller hun, når Amnesty er på besøk.

«Det å kunne gå inn i dette området på denne måten er viktig. Å snakke om samspillet og erotikken og hvordan det burde være, for ellers blir det bare advarsler, og da er det ikke noe poeng. Samtidig trenger det ikke å bli veldig eksplisitt, for jeg må jo favne ganske mange i et klasserom, og jeg kan jo ikke vite hva de ulike elevene har opplevd tidligere,» forklarer hun.

I en undersøkelse fra 2007 blant avgangselever i videregående skole i Norge, rapporterte syv prosent av jentene og 0,7 prosent av guttene å ha vært utsatt for voldtektsforsøk, mens fire prosent av jentene og 0,4 prosent av guttene oppgir å ha vært utsatt for voldtekt.
 

Les også:
Det er lærerne som bør undervise om sex
Seksualitet handler om å sette egne grenser, selvtillit, trygghet, respekt og toleranse. Seksualitet bør være med i de fleste skolefag!
 
Seksualundervisning
Artikkelstoff, nyheter og notiser fra Cupidos arkiv.

Relaterte artikler