356683193
356683193 | © garagestock / Shutterstock / NTB scanpix

Seksualiteten må fortelles på nytt

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Ny forskning bekrefter at seksuell lyst kan være avgjørende for selvaktelse og gode relasjoner til andre mennesker. Likevel formidles lite av denne kunnskapen i medier og folkeopplysning.

Lederartikkel i Cupido 5/2015

Med de aller siste års forskningsinnsats innen både naturvitenskap og humaniora, ikke minst med verdifulle bidrag fra neurobiologi og utviklingspsykologi, er det godt dokumentert at seksuell lyst er en av de viktigste hjørnestenene for utvikling av mestringsevne, selvaktelse, gode relasjoner til andre mennesker og forebygging av mistrivsel og sykdom, med andre ord god individuell helse og folkehelse.
 
Deklarasjoner om «seksuell helse» og «seksuelle rettigheter» bifalles av WHO og andre globale helseaktører.

Likevel formidles forsvinnende lite av denne kunnskapen i medier og offentlig styrt folkeopplysning. Seksuell lyst behandles fortsatt som et absolutt tabu i store deler av verden, til tross for at deklarasjoner om «seksuell helse» og «seksuelle rettigheter» bifalles av WHO og andre globale helseaktører, og at nettopp seksuell lyst og et godt sexliv tillegges stadig større betydning for gode helsegevinster.

Selv i et godt folkeopplyst land som Norge har vi takket være en ond sirkel av kunnskapsløshet, tilkortkommenhet, fortielse, og nedarvet skamfølelse vanskelig for å ta inn over oss seksualitetens positive egenskaper.

Cupidos lesere er selvsagt fortrolige med at gamle sannheter står for fall og at seksualiteten nå fortelles på nytt, og derfor er det ikke en stor overraskelse at vi i denne utgaven av bladet formidler enda en viktig nyhet, nemlig at kvinner som har hatt et godt sexliv tidligere i livet, mestrer overgangsalderen bedre, har færre overgangsplager og oftere fortsetter med et helseberikende sexliv etter overgangsalderen.

Marina Manuela da Paoli har gjennomgått den nyeste forskningen på kvinnens overgangsalder for Cupido. Rapportene hennes begynner på side 8. Værsågod!

 
Les også:
Kvinnens overgangsalder
Slutten på fruktbarheten med de fysiske forandringene som skjer i kroppen, er noen til glede og andre til sorg.Les flere lederartikler
i Cupido!
 

Relaterte artikler