Hanne Grasmo

Siden:

Sosiolog, pedagog, teaterinstruktør, foredragsholder og skribent. Har i flere år vært journalist i Cupido og var bladets redaktør fra 2008 til 2011 .

Hanne Grasmo er født i Oslo i 1966. Hun har arbeidet i Cupido i to perioder: 1987-1994, som journalist og Cupidos ansikt utad. 2007-2011, som journalist og ansvarlig redaktør.

Hun tiltrådte som redaktør i 2008 med "Manifest for Den erotiske revolusjon" og startet også "Orgasmepilotene". Bloggen hennes "Erotic Revolution Brainstorm" finnes på www.paxeros.org. Hun sitter i Diagnoseutvalget til LLH, som var med på å fjerne sykdomsdiagnosene for BDSM, fetisjisme og transvestisme i det norske sykdomsregisteret.

Utgivelser:
"Kåthet som sosiologisk begrep" (1992, mellomfagsoppgave, UiO),
"Kjærlighetsboka - en bok for ungdom om sex" (1994, Pax/Hverdag),
"Er det normalt? Samlivsspaltene som maktredskap, frigjøringsfane og intimspeil" (1996, Hovedfagsoppgave UiO),
"Laiv - Levende Rollespill" (1998, Gyldendal Fakta).
Hanne Grasmo har drevet eget firma, Sølvkorn as, som brukte interaktivt teater i sikkerhetsopplæring for oljebransjen, ledet et stort organiserings- og demokratiseringsprosjekt for Sosialistisk Venstreparti, hatt ansvaret for Intern markedsføring hos NSB og vært redaktør for "Lederhåndboka" i Norges speiderforbund.

Tekster