Nytt nummer ute nå!
Menn har behov for å bli begjært og få lov til å begjære, uten angst og hemninger, sier Atle Austad. | © Mu-ta-bor / Shutterstock / NTB scanpix

Menn med behov for å bli begjært

Publisert: 26.08.2017 kl. 00:00 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 16:40

Forfatter: Lene Wikander
«Jeg har ikke møtt en eneste mannlig barneovergriper som har følt seg trygg på sin egen maskulinitet og sin identitet som mann.»
«Mange menn er mest opptatt av at penis står når den skal og at den kommer når den skal. Erotikk, intimitet, klining, forspill og alt det der, er ikke så viktig for dem.»

Atle Austad er spesialist i klinisk psykologi og klinisk sexologi. Han har i mange år jobbet med både pornoavhengige menn, menn som sliter seksuelt og menn som forgriper seg på barn. Han mener disse gruppene har til felles at de vurderer sin egen maskulinitet og verdi som mann gjennom sin penis.

Da han holdt foredrag på Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi om mannens seksuelle identitet og behov for å bli begjært, kom det så mange interesserte at flere måtte sitte på gangen.
 
Menn har behov for å bli begjært og få lov til å begjære, uten angst og hemninger.
 
– Jeg har ikke møtt en eneste mannlig barneovergriper som har følt seg trygg på sin egen maskulinitet og sin identitet som mann. Menn har behov for å bli begjært og få lov til å begjære, uten angst og hemninger, sier han.

Austad snakker om «genital identitet». Altså at mannen i høy grad definerer sin egen identitet og selvfølelse gjennom kjønnsorganet.
 
– Menns opplevelse av sitt kjønnsorgan i forhold til ereksjon og utseende, at den står når den skal og at den kommer når den skal, er svært viktig for deres opplevelse av identitet, verdi og mestring, mener han.
 
– Man skal komme til riktig tidspunkt, helst akkurat rett etter at dama har kommet. Og den skal stå fort. Gjerne før man begynner, og ereksjonen skal vare veldig lenge. Det menn er mest opptatt av i forhold til seksualitet, er derfor at penis skal stå og at den skal fungere som ønsket. Erotikk, intimitet, klining, forspill og alt det der, er ikke så viktig. Ereksjonen er sentral, men hvorfor skal den vare så lenge, spør Austad retorisk
 
– Det går mye på at mannen skal føle seg tilstrekkelig, konkluderer han og utdyper:
 
– Jeg ser det særlig når jeg møter ungdommer som forteller om samleier som i virkeligheten bare varte i ett minutt, mens de likevel presenterer det som om de varte i flere timer. De tror det er det som er forventet. Det er det som er viktig for dem å formidle. At de holdt ut lenge.
 
– Det handler om genital identitet. Hvordan man opplever sitt kjønnsorgan. Føler man at det er bra og godt nok, har det vesentlig betydning for både selvaktelsen og livskvaliteten. Alle menn er opptatt av størrelsen. Men hva kvinner er opptatt av spiller mindre rolle. For menn i denne gruppen er ikke dette viktig.
 
– Når det gjelder menn som vi møter her på instituttet, så representerer de jo avvik på så mange måter og for dem er dette med størrelse og ereksjon ekstra viktig. Mye handler om følelser knyttet til kjønnsorganet. Forakter man det? Er man glad i det?
 
Gjennom årene har jeg spurt en god del hundre menn om for eksempel onani, om de kjenner etter i penis hvordan det føles, eller om de har bilder i hodet.
 
– Gjennom årene har jeg spurt en god del hundre menn om for eksempel onani, om de kjenner etter i penis hvordan det føles, eller om de har bilder i hodet. Da svarer de fleste at de har ingenting annet enn bilder i hodet. Og slik er altså ofte mannens seksualitet. Den er koblet opp mot noen veldig opphissende bilder og så kjenner han faktisk veldig lite etter.
 
Austad mener at dette blir ekstra viktig når mannen sliter seksuelt fordi det kan føre til at han får et veldig fjernt forhold til seg selv og sin egen kropp.
 
– Hovedutfordringen blir da å få dem til å kjenne etter i stedet for bare å fokusere på å levere, mener han. – Har man en negativ oppfatning av egne genitalia og dets leveringsevne, så påvirker det også følelsen av maskulinitet. Man opplever seg utilstrekkelig som mann. Og omvendt. Er man veldig fornøyd med egne genitalia så gir det økt selvfølelse som mann på andre områder også.
 
Og selv om livet består av mye annet som også gir mannen selvfølelse, mener altså Austad at genitalia har en helt egen betydning for selvfølelsen hos menn. Han mener også at det slett ikke er tilfeldig hvem som sliter mye med det.
 
Mange menn som kommer hit og sliter med prestasjonsangst og ereksjonssvikt, er ofte menn som er veldig flinke, vellykket og pliktoppfyllende ellers.
 
– Mange menn som kommer hit og sliter med prestasjonsangst og ereksjonssvikt, er ofte menn som er veldig flinke, vellykket og pliktoppfyllende ellers. Derfor sliter de også med at de ikke klarer å levere seksuelt. Det bunner i en følelse av utilstrekkelighet over at de ikke fungerer som de tror de skal. Noen ganger sier jeg at det ikke er rart at ereksjonen faller når den skal bære nitti kilo mann.
 
Austad mener det er for lite fokus på betydningen av mannens penis og opplevelse av egen penis innen sexologien, og ikke minst innen medisin og psykologi for øvrig.
 
– Man kan riktignok spørre seg hva som kommer først; den genitale selvfølelsen eller den generelle selvfølelsen, men hos menn er den ene uansett avhengig av den andre, mener han.
 
Austad har jobbet mye med menn som forgriper seg på barn og mener at mye av denne problematikken nettopp bunner i en slik mangel på genital selvfølelse.
 
– Det er enkelt å tenke at de som forgriper seg på barn, bare er ute etter å utnytte. Jeg er opptatt av å finne ut hva de egentlig holder på med, sier han. – Det som går igjen er at de er usedvanlig utrygge på sin identitet som menn. Jeg har ikke møtt en eneste mannlig barneovergriper som har følt seg trygg på sin egen maskulinitet og identitet som mann.
 
Hvorfor de har sex med barn? De ønsker å bli begjært og de ønsker å få lov til å begjære, uten angst og hemninger.

– Men hvorfor har de sex med barn? Hva er det de egentlig ønsker? De ønsker begjær! De ønsker å bli begjært og de ønsker å få lov til å begjære, uten angst og hemninger. Bortsett fra de barneovergriperne som voldtar barn, så har samtlige av dem jeg har møtt - og det er blitt veldig mange etter hvert - vært opptatt av at barna har begjær. At barnet ønsker sex, og at de har det godt når de har sex.
 
­– Så kan man jo spørre seg: Har barn begjær? Har barn seksualitet? Svaret er selvfølgelig ja, men seksualiteten er like umoden som barnet for øvrig. De har likevel kroppslige reaksjoner og overgriperen leter etter disse for selv å få en opplevelse av å bli begjært og dermed kjenne seg som seksuelt kompetente, maskuline menn. Barn har jo ikke de samme kravene som voksne. Barn er ganske åpne og tillitsfulle. Mange overgripere forteller meg om det åpne blikket til barn. At det ikke er noen skjulte hensikter som ligger mellom. På den måten slipper disse mennene å forholde seg til sitt eget selvbilde.
 
– Hvis man er veldig redd og engstelig for å ha sex så blir det veldig lite begjær. Men hvis man kjenner seg trygg, er det enklere å begjære. Fordi de ikke har all den angsten som er knyttet til den lave selvfølelsen når de er sammen med barn, er det mange barneovergripere som beskriver mye sterkere ereksjon og orgasme enn når de har sex med voksne.
 
Dette handler først og fremst om menn som savner å bli begjært og savner å få lov til å begjære. Det er veldig få av dem som er pedofile.
 
– Dette handler altså først og fremst om menn som savner å bli begjært og savner å få lov til å begjære. Det er veldig få av dem som er pedofile. De ønsker egentlig å få til dette med voksne, men fordi de ikke klarer det, gir det å forgripe seg på barn dem en følelse av at de duger som menn, at de får det til. Og det igjen gir økt selvfølelse.

Austad mener at veldig mye hos menn blir definert gjennom genitalia.
 
– Trøst kan hentes gjennom sex, sinne og aggresjon kan tas ut gjennom sex. Seksualiteten får utrolig mange funksjoner for en mann, og hvorfor det? Sannsynligvis fordi det stimulerer lystsenteret i hjernen. Lyst er et fravær av ubehag. Menn bruker seksualiteten som en følelseskanal. Sannsynligvis fordi seksualiteten er sterk og den har en umiddelbar virkning.


Atle Austad, spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi, arbeider på Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo.

 
Dette er første del av Lene Wikanders intervju med Atle Austad.
Les også siste del av intervjuet:
Mainstream porno er svært mannsdiskriminerende
Mange menn som ser mye på porno er aller mest opptatt av begjæret som de savner så ekstremt.

Les også:
Menn vil ha sex med følelser
Myten om at menn vil ha sex kun for sexens skyld slår sprekker. Menn vil ha sex med en de er glad i.


Nødvendig at han kommer og kommer?
«Jeg er litt motstander av at sex blir så prestasjonsorientert, at mannen må få flere orgasmer etter hverandre.»

Fra Cupidos arkiv:
Mannens seksualitet

Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 2/2014.