Seksuell lavalder i alle land. | © Wikimedia Common

Revisjonsmoden lavalder

Skrevet av: Joachim Henriksen

Publisert:
Sist oppdatert:

I følge norsk lov må du være 16 år for å kunne bestemme over din egen seksualitet. Men er loven egentlig skrevet for å verne om de unges egne behov?

Se tegnforklaringen til kartet og les mer om lavalderlovgivning i Wikipedia!


I sin bok «Sex & sexologi» (Universitetsforlaget, 2004) tar psykologen og sexologen Elsa Almås til orde for en nyansering av lovverket som regulerer seksuelle forhold mellom barn og voksne.
 
Elsa Almås er tilhenger av et regelverk som beskytter barn og unge mot uønskede seksuelle forhold. Men hun er slett ikke sikker på om den norske løsningen med en absolutt 16-årsgrense er den beste.

 
Journalist Joachim Henriksen fulgte opp temaet i Cupido 6/2005 der han blant annet intervjuet Elsa Almås. Vi gjengir her utdrag fra intervjuet:
 
– Det er en vanlig forestilling at barn ikke er seksuelle og at de derfor bør skånes for voksnes seksualitet. Men kan vi med den kunnskapen vi har i dag, mene at dette er et gyldig argument mot seksuell omgang mellom voksne og barn? Spør Elsa Almås.
 
Hun mener vi må anerkjenne at barn og unge også har en seksualitet. Og at det fra et sexologisk perspektiv er en bedre begrunnelse for lovverket at barn og unge bør utvikle sin seksualitet på egne premisser og sammen med jevnaldrende.
 
– I og med at ungdom modnes svært forskjellig, er det vanskelig å bruke alder som et absolutt kriterium for når en ungdom føler seg klar til seksuell omgang med en annen. For alder er ikke nødvendigvis det viktigste kriteriet for modenhet, mener Elsa Almås.
 
12-årsgrense i Nederland
Elsa Almås viser til at det i Nederland praktiseres et regelverk som er mer fleksibelt enn i Norge. Nederlandsk lov skiller mellom barn under 12 år og aldersgruppen 12 til 16 år, og mens seksuell omgang med barn under 12 år blir automatisk straffeforfulgt, er tiltale i aldersgruppen 12 til 16 år avhengig av at barnet selv ønsker det.
 
[Det nederlandske lovverket som omhandler seksuell lavalder er revidert, men inneholder fortsatt spesielle bestemmelser for aldersgruppen 12 – 16. Se: Lavalder med sunn fornuft!]
 
– Et slikt regelverk tar hensyn til at ungdom modnes forskjellig og at noen ungdommer under 16 år kan ha frivillige seksuelle forhold, mener Almås.
 
Hun legger ikke skjul på at hun kunne tenke seg et liknende regelverk i Norge, gjerne med en absolutt lavalder på 13 år.
 
Bør få lov til å være barn
Men mer liberale regler betyr ikke at alderforskjeller i et forhold er uproblematisk for en ung gutt eller jente. En kanadisk forsker har sett nærmere på jenter som debuterer seksuelt så tidlig som 11- og 12-årsalderen. Disse jentene har ofte partnere som er flere år eldre. Og jenter i slike forhold får langt oftere problemer med livet sitt i løpet av tenårene.
 
– Uavhengig av alderen til partneren, fikk jenter som debuterte svært tidlig også oftere problemer med alkoholbruk, narkotika, uønskede graviditeter og selvmordsforsøk, forteller forskeren Harold Leitenberg ved University of Vermont til tidsskriftet Psychology Today.
 
Til tross for ønsket om en relativ aldersgrense er Elsa Almås enig med den kanadiske forskeren: En tidlig seksuell debut kan noen ganger være forbundet med problemer.
 
– Unge jenter vil jo så gjerne være eldre og blir smigret av å bli behandlet som en voksen kvinne. Men de står også i fare for å overvurdere sin egen kapasitet. Det er svært viktig at de skal få lov til å være barn og ungdom i denne delen av livet, sier hun til Cupido.

 
Les også:
Ungdoms rett til seksuell nytelse
Det mangler ikke på gode sexråd til ungdommen, men det er knapt et eneste ett av dem som våger å nevne nytelsen.

Et viktig spørsmål:
Hvordan få glede av sex? 

De færreste unge mennesker har noen gang stilt seg spørsmålet.


Les også Elsa Almås sin kronikk om Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse:
Seksuell helse på politisk dagsorden!


Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Pubertet
Blir din naturlige nysgjerrighet, lyst og glede møtt med positiv forståelse i puberteten, får du en kickstart på et godt seksualliv som voksen.

Livssyklus / Ungdom
Tid for realisering av muligheter - med risiko for forspilte muligheter.

 

Relaterte artikler