Nytt nummer ute nå!
Løsningen kan være så enkel som at den funksjonshemmede får hjelp til for eksempel å lære seg å onanere, og gjennom det få ut noe av sin frustrasjon, mener Annie Mathisen. | © Ove Njøsen

Psykisk utviklingshemmede stemoderlig behandlet

Publisert: 23.10.2016 kl. 00:00 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 15:10

Forfatter: Tore Aasheim
Psykisk utviklingshemmede får en stemoderlig behandling når det gjelder hjelp til å utvikle god seksuell helse.
Dette hevder Annie Mathisen, fagrådgiver og seksualveileder ved voksenhabilitetstjenesten i Helse Førde og nestleder i «Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv» (NFSS). – Men selv om forholdene er blitt bedre de siste årene, har helsevesenet fortsatt en lang vei å gå når det gjelder respekt for denne gruppens seksualliv.

– Horfor er dette med seksualitet så viktig for psykisk utviklingshemmede? Mange av dem som er hardest rammet tenker vel først og fremst ikke på å ha et godt sexliv?
 
– Der tar du feil. Enten noen er mildt, middels eller sterkt funksjonshemmet så spiller seksualitet inn på forskjellige måter. De som er mest funksjonsfriske har mange av de samme tankene om kjærlighet og sex som oss som blir sett på som helt friske. Disse trenger hjelp til sosialisering, grensesetting og informasjon om sikker sex, prevensjon og så videre.
 
De som er sterkere funksjonshemmet trenger kanskje å sette ord på de sterke følelsene som kan ri kroppen, og få hjelp og veiledning til hva de kan gjøre. Vi snakker om mennesker som intellektuelt kanskje er på nivå med et barn, men som rent fysisk har en voksen kropp, og da skjønner man at det kan oppstå sterke tanker og følelser som det kan være vanskelig forholde seg til.
 
Onani kan hjelpe mot selvskading
– Hva kan skje dersom disse sterke følelsene ikke blir tatt på alvor?
 
– Det kan gi et helt spekter av konsekvenser. Noen har liten eller ingen impulsstyring, og når de kjenner lyst skjer det der og da, det være seg å onanere på kjøpesenteret på bussholdeplassen eller i nærheten av en barnehage. Da skriker mange opp om blotting og upassende oppførsel, mens det kanskje handler om manglende sosialisering på hva en gjør hvor. Det kunne kanskje ha vært unngått ved at vedkommende hadde fått veiledning og muligheten til en mer sexpositiv omgivelse.

– Mange funksjonshemmede kan bli svært seksuelt frustrerte, noe som igjen kan føre til for eksempel selvskading. De kan slite med masse uforklarlige følelser, og løsningen blir å skade seg selv for å lindre noe av smerten man kjenner inni seg. Løsningen kan være så enkel som at den funksjonshemmede får hjelp til for eksempel å lære seg å onanere, og gjennom det få ut noe av sin frustrasjon. En annen konsekvens er at den seksuelle frustrasjonen eller sterke lysten retter seg mot andre mennesker.

– Dette kan gi seg utslag i en oppførsel der den utviklingshemmede lett lar seg utnytte av andre, eller at vedkommende utnytter personer som er svakere eller mer funksjonshemmede enn seg selv. Vår jobb går av og til ut på å sørge for at den psykisk funksjonshemmede ikke selv blir en overgriper.
 
Brødre fikk hvert sitt onanirom
– Vi skal selvsagt ikke pådytte noen å onanere eller å ha sex. Men det er positivt at alle får et forhold og tilgang til sin egen seksualitet og sine følelser, og så kan selve sexen være noe man gjør enten alene eller sammen med en partner.

– Har du noen konkrete eksempler?

– Ja, to brødre som var sterkt funksjonshemmede. Da de kom i puberteten skjønte man straks at her måtte man jobbe med å gi begge en mulighet til sin egen seksualitet. Gjennom faste rutiner, kreative løsninger og en god dialog med foreldrene, endte vi opp med at når de kjente at de hadde lyst til å onanere hadde de hvert sitt rom der de kunne trekke seg tilbake, og de hadde en fast onanibenk som var deres private sfære.

– Jeg er overbevist om at man ved dette unngikk at den ene, sterkere broren kom til å utnytte den mindre og svakere, og familien fikk to mye mindre frustrerte og aggressive tenåringsgutter å hanskes med.

– Ofte ser jeg at pasienter er så frustrerte og har så sterke, innestengte følelser at de påfører seg selv sår og skader. Når man ikke skjønner hva det er som koker i blodet, gjør man også en del dumme ting, alt fra å dunke hodet i veggen til man begynner å blø, eller bruker gjenstander mot kjønnsorganene slik at de blir skadet, eller at man rett og slett skader andre deler av kroppen.

Vi er forpliktet til å ta vare på hele mennesket
– Vi er forpliktet til å ta vare på hele mennesket. Det er det viktigste av alt. Det kan godt hende at vi da må ta stilling til andre menneskers seksualitet og bevege oss inn på områder vi føler er private, men så lenge vi jobber seriøst, med respekt og på et faglig grunnlag kan vi gjøre livet mye bedre for svært mange mennesker.

Kritisk til «gledespiker»
– I Danmark har muligheten til å bruke såkalte gledespiker for å hjelpe funksjonshemmede med deres seksuelle drifter, hva tenker du om det?
 
– Jeg tenker vel at vi har det bra som vi har det i Norge, men at vi kan gjøre mye mer for å tilrettelegge forholdene slik at alle og enhver kan ta ansvar for sin egen seksualitet. Det er ingen menneskerett å ha sex med et annet menneske, men det skal være lov å ha et godt fungerende sexliv selv om det betyr at man er alene om det.
 
– I Norge har vi nå en ordning med seksualtekniske hjelpemidler på «blå resept» for funksjonshemmede, nettopp med tanke på de som trenger hjelpemidler for å kunne ta hånd om sin egen seksualitet selv, på lik linje med andre ting de måtte trenge hjelpemidler til. Jeg mener dette er en bedre ordning enn gledespiker.
 
Psykisk utviklingshemmede mest utsatt for overgrep
– Psykisk utviklingshemmede er en gruppe som er ytterst sårbare. De søker gjerne både aksept og nærhet hos andre mennesker, og mange har problemer med å sette grenser eller å kommunisere dersom overgrep har funnet sted. I dag vet vi at utviklingshemmede blir utsatt for overgrep to-tre ganger hyppigere enn andre, forteller Mathisen.
 
– Dette er svært alvorlig og ikke noe vi kan ta lett på, for menneskene det er snakk om tilhører de svakeste blant oss.  Seksuell helse er ikke bare snakk om mest mulig sex for funksjonsfriske mennesker. Et helsevesen som tar seksuell helse på alvor tar også hele mennesket og alle mennesker på alvor.

 
Les resten av intervjuet med Annie Mathisen:
Spydigheter og vittigheter om seksuell helse
Mange helsearbeidere som ønsker å jobbe med seksuell helse blir mistenkeliggjort på arbeidsplassen.
 
Les også:
Et nettverk for nytelse og hjelp
Det hadde stått veldig dårlig til med funksjonshemmedes sexliv, hadde det ikke vært for NFSS (Nettverk: Funksjonshemmede, Sex og Samliv)

Heldigvis har vi begynt å forstå
For 30 år siden var det ikke uvanlig å ”kastrere” åndssvake med lystdempende medikamenter.

Opinion og toveistabu
Folkevalgte skygger unna når de nå blir utfordret til å befatte seg med seksualpolitikk og må ta inn over seg at seksuell helse innebærer langt mer enn forebygging av kjønnssykdommer og abort.

En hjelpende hånd?
I Danmark kan en funksjonshemmet betale for seksuelle tjenester. – Jeg synes dere i Norge ikke anstrenger dere nok. Sier dansk ekspert.

Helsefordeler ved god sex.
Cupidos overskt over forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!


God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon
Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv utgjøre et eksistensielt ”fristed” som gir livsmot og ressurser.
 
Fra Cupidos arkiv:
Seksualitet og sykdom

Seksualitet kan føre til sykdom. Seksualitet kan forebygge sykdom. Seksualitet kan lindre sykdom.
 
Fra Cupidos arkiv:
Funksjonshemninger og seksualitet

Cupidos medarbeidere har gjennom en årrekke rapportert om funksjonshemmedes seksuelle rettigheter og behov.

Les også Elsa Almås sin kronikk om Helsedirektoratets forslag til strategi for seksuell helse:
Seksuell helse på politisk dagsorden!Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 4/2012.