Nytt nummer ute nå!

Heldigvis har vi begynt å forstå

Publisert: 13.08.2013 kl. 00:00 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 14:35

Forfatter: Hanne Grasmo
For 30 år siden var det ikke uvanlig å «kastrere» åndssvake med lystdempende medikamenter. I dag diskuterer vi hvordan vi best mulig skal sikre funksjonshemmedes seksuelle rettigheter.
– Heldigvis har vi skjønt at også funksjonshemmede er seksuelle vesener, sier Karsten Løt, dansk spesialrådgiver som forsker og underviser i funksjonshemmedes seksualitet.
 
– Da jeg begynte å jobbe i handikapomsorgen fikk jeg vite at åndssvake var uten seksuelle lyster! Men vi har ikke lov å lukke øynene. Vi yter ikke god omsorg hvis vi risikerer at en utviklingshemmet jente putter stearinlys, gafler og remuladetuber i skjeden, og dermed skader seg. Vi må være forberedt, og ta opp problemstillingene før problemene dukker opp.
 
De har ikke lært om sex fra hemmelig prat med jevnaldrende. Ofte kommer ikke sex opp til diskusjon før det er et problem, for eksempel etter en bekymringsmelding om overgrep.

– En funksjonshemmet ungdom har som regel levd mer isolert enn andre. Livet for en funksjonshemmet er gjennomorganisert. Barn blir kjørt til og fra skole, og har assistenter og foreldre rundt seg hele tiden. De har ikke lært om sex fra hemmelig prat med jevnaldrende.  Sier Karsten Løt.
 
­– Ofte kommer ikke sex opp til diskusjon før det er et problem, for eksempel etter en bekymringsmelding om overgrep. Da er det er altfor sent, sier Bente Væren som er vernepleier, spesiallærer og seksualrådgiver.
 
 
Cupido belyste funksjonshemmedes seksuelle rettigheter i temaet ”Med rett til å nyte” i Cupido 5/2010. Ekspertene vi samlet var enige om at det er viktig å ha fokus på funksjonshemmedes sexliv, men de er ikke enige om hvor langt offentlig ansatte skal gå for å bistå hjelpetrengende med praktisk hjep.
 

Les også:
En hjelpende hånd?
I Danmark kan en funksjonshemmet betale for seksuelle tjenester. – Jeg synes dere i Norge ikke anstrenger dere nok. Sier dansk ekspert.

Fra Cupidos arkiv:
Funksjonshemninger og seksualitet

Funksjonshemmede har seksuelle behov - og seksuelle rettigheter. Det er ikke alltid omgivelsene tar hensyn til det.Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 5/2010.