Fordi svært få gutter i det hele tatt kjenner noen som er homofile, blir konseptet svært truende for dem. De lurer for eksempel på hvordan homofile elsker og hvordan de har sex. | © Glowimages/Corbis/All Over Press

Homofili: Et truende konsept med ubesvarte spørsmål

Skrevet av: Redaksjonen

Publisert:
Sist oppdatert:

Gutters forutinntatte holdninger til homofili og sterkt maskuline tilnærming til seksualitet, begrenser deres evne til å ta inn over seg kunnskap som er vesentlig i utviklingsprosessen fra gutt til mann.

Dette gjelder kunnskap som ville gjøre dem tryggere på sin egen seksualitet, enten den er hetero, homo eller bi. Selvforsterkende stigmatisering rammer dem selv.

Unge gutter som utforsker sin egen seksualitet kan kalle hverandre «homo» fordi de selv ikke vil bli avslørt som mulige avvikere, og fordi de ikke helt forstår følelsene og tankene som en gryende seksualitet vekker i dem.

Dette hevder den finske sexologen og forskeren Osmo Kontula som gjennom omfattende undersøkelser har kartlagt den seksuelle oppvåkningen hos gutter. I sin nyere forskning har han også sett på de unge guttenes forhold til homofili, og han har funnet at når de utpeker noen i vennekretsen som homo er det ikke nødvendigvis fordi de tror han er homofil.
 

De kan bruke begrepet som en unnskyldning for å mobbe, og den som blir angrepet kan slippe unna mobbingen ved selv å snakke nedsettende om homofile.


De kan bruke begrepet som en unnskyldning for å mobbe, og den som blir angrepet kan slippe unna mobbingen ved selv å snakke nedsettende om homofile, ligge med damer eller fysisk forsvare sin seksualitet med vold.

Selv om de er fortrolige med begreper som «homse» og «homo», spekulerer gutter likevel mye på hva det egentlig vil si å være homofil og hvem som egentlig er det. De funderer på hvordan man ser at noen er homofil, hvordan man bør eller skal forholde seg til homofile og ikke minst hvordan de selv skal føle og tenke om det å være homofil. Unge gutter lurer for eksempel på hvordan homofile kan formere seg, ta vare på barna sine og hvordan homofile menn og kvinner elsker og har sex.


© Glowimages/Corbis/NTB scanpix
 

Kan bestevennen plutselig bli homo?
Fordi svært få av guttene i det hele tatt kjenner noen som er homofile, blir konseptet med det å være homo svært truende for dem. Og siden deres egen seksualitet er i støpeskjeen er de også opptatt av om de selv kommer til å bli homofile. Guttene avslører at de tenker på om totalt ukjente rundt dem, eller til og med venner, plutselig og uten videre kan bli homo. Flere er bekymret for at noen i deres umiddelbare nærhet skal komme ut som homofil, det vil i beste fall tvinge dem til å vurdere sin egen seksualitet.

Det er imidlertid vanlig at guttene blir svært overrasket dersom en av deres nærmeste står fram eller blir avslørt som homofil. I deres øyne er det svært sjelden at denne personen har karaktertrekk eller en oppførsel som avslører ham som homofil.

Redselen for at noen skal oppdage at de selv er homo eller bli avslørt som homo kommer i følge Kontula først og fremst av at begrep som «homse» og «soper» blir oppfattet som negative og blir brukt nedsettende om andre.

Dette er svært vanlig blant gutter helt i begynnelsen av tenårene som er i ferd med å oppdage sin seksualitet. Enhver gutt som på en eller annen måte fraviker det som blir ansett som akseptert eller normalt kan bli omtalt og utpekt som «homo». Dette fører ofte til mobbing, og dersom den som mobbes ikke svarer for seg eller ikke er sterk til å stå opp for seg selv, sin legning og sine rettigheter, fortsetter mobbingen.

Angrep er det beste forsvar
Det kan se ut som om det råder en oppfatning av at angrep er det beste forsvar, slik at det å utpeke andre som homo er et bevisst forsøk på å få oppmerksomheten bort fra en selv. Noen gutter mistenker eller vet at de selv er homo eller har homoseksuelle «tendenser», og de kan angripe andre for å redusere risikoen for selv å bli avslørt. Dette underbygger andre undersøkelser som langt på vei mener at de mest homofobe mennene ofte selv vet eller undertrykker at de selv er homofile, har homofile tendenser eller er usikre på sin egen seksualitet.

Det å kalle noen «homse» eller «soper» er ofte en vanlig måte å reagere ovenfor noe som er ukjent eller som guttene ikke skjønner. Dette er grunnen til at det å være homo er en grei unnskyldning eller grunn til grov språkbruk eller erting blant gutter.
 

Homofili blir svært ofte sett på som et resultat av svakhet eller perversjon. Mange oppfatter homofile som potensielle overgripere.


Materialet til Kontula viser at holdningene til homofile kan være sjokkerende negative blant unge gutter. Homofili blir svært ofte sett på som et resultat av svakhet eller perversjon.

Mange av guttene oppfatter homofile som potensielle overgripere, og med dette som bakteppe er de redde for å bli kontaktet av eller ha sosial omgang med homofile, de frykter at de i verste fall kan bli seksuelt misbrukt.

De sterke følelsene som guttene nærer for homofile og homoseksualitet er ikke noe de nødvendigvis ønsker å dele med venneflokken. Men transvestitter og transseksuelle blir derimot ikke sett på som noen trussel, men de blir ofte sett på som latterlige og absurde, noen man kan le av og håne.

Gutter som ringer inn til rådgivningstelefoner er ofte utvalgte i vennegjengen som ringer inn mens resten av vennene hører på samtalen. Det betyr at det som oppfattes og forstås fra slike samtaler ofte er preget av en negativ tolkning av de fakta og den informasjonen som blir presentert.

Undersøkelser viser også at gutter som mobber nødvendigvis ikke tror at den som henges ut som homo egentlig er det. Å stemple noen som homo kan være en unnskyldning for å plage andre, og sånn sett blir dette ikke sett på som noe alvorlig. Det er egentlig ikke et personlig angrep, men et angrep på begrepet eller gruppen homofile som altså per definisjon er perverse og onde.

All denne negative holdningen til homofili skaper et enormt press på unge gutter som er i ferd med å bli kjent med og utforske sin egen seksualitet, og som i noen tilfeller tror, mener eller føler at de selv kan være homofile. Med rette er de livredde for at deres tanker og følelser rundt homofili skal bli kjent blant vennene – og dermed blir det også vanskelig å finne andre i oppvekstmiljøet som tenker og føler det samme.
 

Behovet for å kunne være seg selv og utforske sin seksualitet kan bli undertrykt i lang tid og føre til at mange av guttene opplever sterk ensomhet.


Behovet for å kunne være seg selv og utforske sin seksualitet kan bli undertrykt i lang tid og føre til at mange av guttene opplever sterk ensomhet. Det å finne noen å snakke med oppleves svært vanskelig, og mange er redde for hvordan foreldrene vil reagere dersom de får kjennskap til sønnens seksualitet.

Svært mange av guttene som ringte inn til rådgivningstelefonen er derfor desperate og mange har over lengre tid vurdert å skade seg selv. Muligheten til å kunne snakke med noen, om ikke annet med noen på en rådgivningstelefon er særdeles viktig for dem.

 

 

Les mer om Osmo Kontulas undersøkelser om gutters seksualitet: 
Gutter vil lære mer om sex
Gutter er proppfulle av hormoner og lyst, men blir avvist av jenter som ser på dem som barnslige.

Trenger referanser de kan stole på
Gutter blir takknemlige når en voksen bekrefter eller avkrefter ting de har hørt, tenkt eller trodd.


Gutters forventninger og bekymringer
Den finske forskeren Osmo Kontula har kartlagt 14–16 år gamle gutters forhold til kropp, jenter og seksuell debut.


Les også:Homofobi som pengemagnet
Det kristenkonservative USA oppfatter homo- og biseksuelle som en trussel mot familieverdier. Men det handler også om penger.

 
 Fra Cupidos arkiv:
Mannens seksualitet
Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?

 

Relaterte artikler