Anti-omskjæringsbuss i New York i 2016. Anthony Losquadro, som kjører bussen rundt i byens gater, er en av en liten, men stadig voksende gruppe aktivister i USA som har tatt opp kampen mot omskjæring av guttebarn. | © Matthew Mcdermott/Polaris/NTB scanpix

Omskjæringssmerte og autisme

Publisert:
Sist oppdatert:

Et kontroversielt dansk forskningsprosjekt viser at gutter som omskjæres har 46 prosent forhøyet risiko for å utvikle autismeforstyrrelser.

Tallet må sees i sammenheng med at 1,5 prosent av alle gutter under 10 år utvikler en autismeforstyrrelse.

Forskningsprosjektet om omskjæring er foretatt i regi av danske Statens Serum Institut (tilsvarende det norske Nasjonalt folkehelseinstitutt).

«Dette kan være en bombe under praksisen med omskjæring,» sier Morten Frisch, som er overlege og professor ved instituttet. Han har forsket på omskjæring, og har tidligere skapt kraftig debatt med resultater som påviser at omskårne menn og deres partnere har flere seksuelle problemer enn andre.

Permanente endringer i smerteadferd
Frisch og statistiker Jacob Simonsen foretok sine undersøkelser etter nye funn i en amerikansk studie som viste klar sammenheng mellom en rekke lands omskjæringshyppighet og forekomsten av autisme. Undersøkelsen kunne derimot ikke konkludere med at det var snakk om en årsakssammenheng.

Samtidig har imidlertid kliniske undersøkelser og dyreforsøk dokumentert at en sterk smertepåvirkning rett etter fødselen kan forårsake langvarig og til og med permanente endringer i smerteadferd og stressreaksjoner.

«Vi vet at det er økt risiko for autisme hos barn som kommer til verden på en tøff måte, som starter livet på intensivavdelingen for nyfødte, og som uavlatelig blir stukket i, får mat gjennom sonder og får lagt inn drypp. Kanskje kan én eneste, voldsom smerteopplevelse, som en omskjæring noen ganger er, ha samme betydning i enkelte tilfeller,» sier Morten Frisch.

Omskjæring rett etter fødselen er en voldsom opplevelse
«En omskjæring rett etter fødselen er en voldsom opplevelse, siden forhuden hos nesten alle nyfødte sitter fast i penishodet og faktisk må rives løs før den skjæres eller klippes av. Hvis det overhodet brukes bedøvelse er det ikke alltid den virker, og inngrepet kan være voldsomt smertefullt, både mens det pågår og etterpå,» sier han.

«De finner en sammenheng, men jeg vil være forsiktig med å konkludere at det er snakk om en direkte årsakssammenheng,» sier Carsten Obel, som er professor i mental barnehelse ved Aarhus Universitet. Han vil ikke, med utgangspunkt i de tallene som foreligger, konkludere med at omskjæring er en årsak til autisme.

 
Anthony Losquadro, som kjører bussen på bildet ovenfor, representerer en gruppe bestående av menn som mener de er blitt skamfert av omskjæringen de undergikk da de var barn, og mødre som mener omskjæringen er pinefull, barbarisk og unødvendig.
 
Les også:
Nyttig å vite om forhuden
Foreldre må ikke fristes til å hjelpe gutten med å trekke forhuden tilbake.


Historien om en hudfolds
være eller ikke være

Om ikke før, ble omskjæring av gutter et kontroversielt tema da grekere og jøder møttes i antikkens nakenkulturer. Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Barndom
Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Mannens seksualitet
Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?

Relaterte artikler