Lærer og sexolog Marie-Anne Ramuz Evensen: «Noen ganger sier jeg til dem at de er med på å opprettholde patriarkatet, og da kvepper de til.» | © jf/Cultura/Corbis/All Over Press (Illustrasjonsbilde)

Jentene i dag skal være seksuelle - men dydige

Skrevet av: Lene Wikander

Publisert:
Sist oppdatert:

Unge jenter i dag er ekstremt stigmatisert når det kommer til kjønn og seksualitet, og det er jenter som stigmatiserer andre jenter. Det er en beinhard sosial kontroll dem i mellom.

«Det er åpenbart for meg at noe har skjedd. Hva det skyldes er mer vanskelig å si, men jeg opplever at det har noe med et perfekthets-ideal å gjøre. Jentene i dag skal være seksuelle men dydige, mens guttene fortsatt får status for å være Don Juan og ligge rundt,» sier Marie-Anne Ramuz Evensen i et intervju med Cupido.

Marie-Anne Ramuz Evensen er lærer på videregående i Sandvika og pioner når det gjelder seksualundervisningen i den norske skolen. Hun ser et backlash utfolde seg blant dagens unge jenter. I forhold til den seksuelle kvinnefrigjøringen vi opplevde på 70-tallet, mener hun denne har tatt et stort tilbakeskritt.

Jenter forstrekker seg seksuelt
«Det er altfor vanlig at jenter forstrekker seg seksuelt, og samtidig risikerer sanksjoner fra andre jenter og gutter om de er seksuelt «bejaende». Sex må jo kanskje egentlig være helt skrekkelig for jenter i dag, og en skikkelig risikosport.
 
Unge jenter er ekstremt stigmatisert når det kommer til kjønn og seksualitet. Har de sex med det som bli ansett som for mange, blir de kalt løs, hore og det som verre er. Og «for mange» er ikke så veldig klart definert, og ikke så veldig mange etter mitt inntrykk. Det interessante er imidlertid at jenter i høy grad stigmatiserer andre jenter», mener hun.
 
«Det er en beinhard sosial kontroll dem i mellom. Jentene skal se veldig like ut, de er svært konforme og det jobbes mye med å holde fasaden. Mange lever generelt etter veldig borgerlige og konservative idealer. Frigjøring og opprør er blitt erstattet med restriktive normer. Det er en videreføring av patriarkatets undertrykkelsesmekanismer på en måte.

Jentene opprettholder patriarkatet
Når vi diskuterer seksualitet i timene mine i dag så sier jeg noen ganger til jentene at de er med på å opprettholde patriarkatet med denne stigmatiserende adferden og da kvepper de til. De har rett og slett ikke tenkt på det før, at de er del av en struktur og med på å opprettholde et system som i neste omgang undertrykker dem selv. Når de rakker ned på andre jenter, rakker de indirekte ned på seg selv. Jenter risikerer så mye med seksualiteten sin i dag.
 
­Guttene vil ikke at jenta deres skal ha ligget med for mange, noe som kanskje bunner i usikkerhet og redselen for å komme til kort. Men noen kan også være slemme eller se på sex som en del av et eiendomsforhold. På den ene siden er det stigmatiserende å ha for mye sex hvis du er jente, på den andre siden er det stigmatiserende å ikke ha ligget med noen i det hele tatt.»
 
«Du kan ikke være jomfru, men du kan heller ikke være lett på tråden. Det er en smal og trang sti de skal holde seg på. Du kan ikke som jente på videregående i dag si at du ikke har ligget med noen, det går rett og slett ikke. Det har utviklet seg en bred aksept for one night stands samtidig som du altså ikke skal ha for mange av dem. Det har resultert i at jeg tror det nesten er umulig for jenter i dag å si nei,» mener Marie-Anne Ramuz Evensen.

 
Artikkelen er et redigert utdrag fra Lene Wikanders intervju med Marie-Anne Ramuz Evensen i bladet Cupido 2/2015. Les hele intervjuet her:
Jentene må passe seg så skrekkelig
«Jeg sier til dem at de er med på å opprettholde patriarkatet og da kvepper de til. De har ikke tenkt på at de støtter et system som undertrykker dem selv.»

Les også:
Gutters forventninger og bekymringer
Den finske forskeren Osmo Kontula har kartlagt 14–16 år gamle gutters forhold til kropp, jenter og seksuell debut.Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Ungdom
Tid for realisering av muligheter - med risiko for forspilte muligheter.


Kvinnens seksualitet
Hva vet kvinnen om andre kvinners seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig mannen om den?

Relaterte artikler