Verken seksualundervisningen i skolen eller foreldrene forteller noe om hvordan man oppnår nytelse, enten alene eller sammen med en partner. | © Heide Benser/Corbis/All Over Press

Når han har fått sin utløsning, er det slutt

Skrevet av: Rikke Pristed

Publisert:
Sist oppdatert:

Eva Elmerstigs svenske undersøkelse skisserer en del alvorlige problemer i forhold til yngre kvinners mulighet for seksuell nytelse.

Kvinner ønsker seg frihet til å nyte seksuelt med en partner, på like fot og like vilkår, uten at det er én som bestemmer eller styrer det seksuelle samværet. Dessverre opplever de ofte at det ikke er mulig. De føler et press til først og fremst å tilfredsstille og tilgodese mannens behov og ønsker, og ofrer dermed sin egen nytelse for å gjøre det.
 
Ifølge undersøkelsen opplever kvinnene at dette presset kommer fra samfunnets normer rundt hvordan en kvinne skal være: fra jevnaldrende, fra partneren og fra porno. De beskriver at det alltid er mannen som er den aktive i pornofilmer, det er alltid han som bestemmer hva som skal skje. Kvinnens rolle er den passive som tilfredsstiller mannen.
 

Det er utrolig ergerlig hvis pornofilm blir de unges primære kilde til praktisk informasjon.


Dessverre er det fortsatt sånn at pornofilm stort sett er det eneste sted der man kan se seksuelle aktiviteter, og det er utrolig ergerlig hvis dette blir de unges primære kilde til praktisk informasjon.
 
Et annet problem de unge kvinnene opplever er partnere som utelukkende er opptatt av seg selv, sin egen nytelse og egen orgasme. Det er slutt når mannen har fått utløsning, og så er det likegyldig om kvinnen har fått noe ut av det eller ikke.
 

Og for noen (kanskje spesielt yngre) menn er det underforstått at deres utløsning er den naturlige avslutningen på det seksuelle samværet.


Dette avspeiler også en manglende viten om seksualitet. Verken seksualundervisningen i skolen eller foreldrene forteller noe om hvordan man oppnår nytelse, enten alene eller sammen med en partner. Og for noen (kanskje spesielt yngre) menn er det underforstått at deres utløsning er den naturlige avslutningen på det seksuelle samværet. Undersøkelsen viser at dette spesielt gjelder for one-night-stands og i starten av et forhold.
 
Undersøkelsen skisserer altså opp en del alvorlige problemer i forhold til yngre kvinners mulighet for seksuell nytelse:

  • At vi i samfunnet fortsatt ligger under for kjønnsnormer som handler om at kvinner er passive og skal tilfredsstille andres behov.
  • At porno er det eneste sted unge kan se hvordan sex foregår i praksis.
  • At seksualundervisningen/foreldre tilsynelatende ikke gjør nok for å opplyse om nytelsesaspektet rundt seksualitet.

Dette må vi da kunne gjøre bedre!

 

Les mer om Eva Elmerstigs undersøkelse:
God i senga?
Det er fortsatt mannen som oftest opplever at det er han som må ta føringen og stå på for å være ”god i senga”.

Relaterte artikler