Mer sex - mindre medisin

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sist oppdatert:

Når samleiehyppigheten går opp, går antall symptomer på depresjon ned.

Denne artikkelen er en del av Cupidos oversikt over dokumenterte
Helsefordeler ved god sex.


MENTAL HELSE
I en undersøkelse blant menn i fire forskjellige land er det påvist at når samleiehyppigheten går opp, går antall symptomer på depresjon ned (Nicolosi, Moreira, Villa et al., 2004 - WAS 2007).

Mindre behov for psykiatrisk medisinering
En undersøkelse blant psykiatriske pasienter i Nederland viser at pasienter som benytter seg av en spesiell "escort service for psykiatriske pasienter" opplever redusert behov for medisinering (Stiefelhagen, 1994 - WAS 2007).

Nytten av å få i seg sæd
Amerikanske kvinner som har ubeskyttet samleie er mindre deprimert enn kvinner som ikke har samleier eller som vanligvis eller alltid bruker kondom når de har samleier. Blant kvinner som har ubeskyttet sex er det mindre depresjon og færre selvmordsforsøk enn blant kvinner som vanligvis eller alltid bruker kondom. Årsaken antas å ligge i at sæd har egenskaper som motvirker depresjon (Gallup, Burch & Platek, 2002 - WAS 2007).


Undersøkelser merket WAS 2007 ble presentert på The 1st World Congress for Sexual Health i Sydney 2007.
 

Relaterte artikler