Nytt nummer ute nå!
Fra innspillingen av Erika Lusts "Cabaret Desire". | © Erika Lust

Kan menn miste lysten av å se mye porno?

Publisert: 17.12.2015 kl. 00:00 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 14:35

Forfatter: Rikke Pristed
I den grad porno oppleves som del av et problem, kan man faktisk si at den ikke er en årsak til problemet, men et forsøk på å løse det.
Forskerne Nicole Prause og James Pfaus har etterprøvd nyere «populæramerikanske sannheter» om at menn som bruker mye porno får ereksjonsproblemer og mister lysten på sex med en virkelig partner. De fant ingen holdepunkter for at slike påstander er riktige.

Rikke Pristed gjennomgår her forskningsresultatene til Prause og Pfaus og ser dem i sammenheng med nordisk forskning og erfaringer fra egen praksis.
 
I en ny studie publisert i  Journal of Sexual Medicine i 2015 tilbakeviser Nicole Prause og James Pfaus advarsler fra amerikanske klinikere og aktivister om at mye pornobruk kan føre til at menn mister lysten og får ereksjonsproblemer. Det er fristende å se slike advarsler som en del av skremselspropagandaen mot alt som ikke er heteroseksuelle samleier. Dokumentasjon av mye lyst og sex utenfor ekteskapet kan tydeligvis fortsatt vekke angst i konservative forskningsmiljøer.
 
Studier rundt pornobruk undersøker ofte bare de negative konsekvensene, og ikke de positive.

Prause & Pfaus fant at påstandene ikke er begrunnet i kliniske undersøkelser, men beskrivelser av enkeltpersoner som har søkt hjelp for behandling av seksuelle problemer. De mener også at studier rundt pornobruk ofte bare undersøker de negative konsekvensene, og ikke de positive.

I min kliniske praksis støter jeg også på menn om har ereksjonsproblemer og som ser porno. Men sammenhengen er ikke nødvendigvis så direkte. Noen ganger kan det handle om at de ser porno fordi de har ereksjonsproblemer, og at det derfor kan oppleves som et mindre nederlag eller mindre fare for nederlag å søke sin opphisselse og tilfredsstillelse på den måten enn i en langt mer komplisert setting med en partner. Når man skal fokusere på en annens lyst, nytelse og tenning, på forholdet og forventningen, samtidig som man skal konsentrere seg om sin egen ereksjon og tenning kan det for noen bli både vanskelig og fylt med risiko.

I den sammenhengen kan man altså si at porno ikke er årsaken til problemet, men et forsøk på en løsning. Man kan også argumentere med at de pornobrukerne som oppsøker en behandler for å få løst ereksjonsproblemet sitt ikke nødvendigvis er representative for alle som ser porno, og vi har heller ikke forskning som underbygger at ereksjonsproblemer er mer utbredt blant pornobrukere enn de som ikke bruker det. Jeg tror faktisk ikke-brukerne etter hvert er i mindretall.
 
Det handler kanskje om at de som regelmessig ser porno har et mer avslappet forhold til seksualitet

Så til spørsmålet om porno gir mindre lyst på sex med partneren. For mennene i studien var det tydelig at det ikke var tilfelle. Faktisk tvert imot. Det viste seg at det å se porno var forbundet med en generell større lyst på seksuelle aktiviteter, både med en partner og med seg selv. Prause & Pfaus spekulerer rundt teorier om at de som ser porno kanskje bare har mer lyst rent generelt, og at det er derfor de ser porno, men de vurderer også muligheten for at det kanskje handler om at de som regelmessig ser porno har et mer avslappet forhold til seksualitet og at det derfor er lettere for dem å bli tent.

I undersøkelsen fant de også at de som sa at de regelmessig så porno i høyere grad ble tent av å se de små pornografiske filmene som ble vist i laboratoriet. Forskerne mener derfor at en fortrolighet med pornografisk materiale slett ikke senker lysten, men kanskje tvert imot stimulerer den ytterligere og gjør at man blir mer mottakelig for tenning. I min praksis har det skjedd kun et fåtall ganger at jeg har møtt menn som heller vil se porno enn å ha sex med partneren sin. Da kan man heller ikke automatisk gå ut fra at det er pornoen som er problemet.
 
Det kan til og med være fornuftig av ham å ikke ha lyst på partneren sin, det Esben Esther Pirelli Benestad kaller «penisvisdom».

Det kan være mange andre årsaker til manglende lyst, som problemer i forholdet eller at mannen ikke tenner på eller føler seg trygg nok sammen med partneren. Det kan til og med være fornuftig av ham å ikke ha lyst på partneren sin, det Esben Esther Pirelli Benestad kaller «penisvisdom». Det kan også handle om at det finnes tenningsmønstre de ikke tør fortelle om, eller som partneren ikke vil være med på, og som de så får levd ut gjennom pornoen. Jeg synes det blir feil å automatisk gi pornoen skylden for manglende lyst på partneren når det er tilfelle.

Det er noen som mener seksualiteten er en muskel som må trenes. Use it or loose it. Noen av resultatene i studien tydet nettopp på det. Det kan dreie seg om at de personene som er blitt mer vant til å se porno har lettere adgang til seksualiteten sin, og dermed er blitt mer vant til å bli stimulert på den måten. Hvis man sjelden konsentrerer seg om seksualiteten sin kan den ende med å virke fjern og utilgjengelig. Så på én måte kan det sies å være en god vane å utsette seg selv for seksuelle stimuli regelmessig for å holde den seksuelle oppmerksomheten ved like, og i den sammenhengen kan også pornofilmer være en vekker.
 
Hvis man har et anstrengt forhold til seksualitet kan det være vanskelig å bli opphisset/tent/få ereksjon.

Studien til Prause & Pfaus har kun tatt for seg menn, og det vil være interessant å se hva en tilsvarende studie med kvinner kommer frem til. Det er en viss logikk i studiens konklusjon: Hvis man har et anstrengt forhold til seksualitet kan det være vanskelig å bli opphisset/tent/få ereksjon. Det er også mange tabuer forbundet med å se porno.

Skam er ikke alltid det beste afrodisiaka, selv om det selvfølgelig også er noen som tenner på nettopp skam. Det kan være sånn at mange av de som regelmessig ser porno gjør det fordi det er ukomplisert og fylt av lyst, at det stimulerer fantasien og øker lysten på sex med en partner og/eller med seg selv. Mer komplisert enn det trenger det ikke være.
 
Ja, porno er urealistisk. Det er hele poenget med det. Det er ikke tenkt som utdanning eller opplysningsmateriell.

Er det slik at de unge får et urealistisk bilde av hva sex er fordi de ser porno? Dette temaet dukker jevnlig opp, både i medier og sexologiske fagkretser, med skiftende grad av bekymring.

For det første: Ja, porno er urealistisk. Det er hele poenget med det. Det er ikke tenkt som utdanning eller opplysningsmateriell, men har til hensikt å pirre fantasien og hisse opp den som ser, og det kan selvfølgelig være uheldig at kroppene som vises stort sett ser helt like og Barbie-aktige ut. Dessuten inneholder mainstream-pornoen stort sett ikke kjønnsbehåring, naturlige bryster eller kjønnslepper som ikke er helt homogene og estetiske.
 
Den kroppsnegative påvirkningen starter jo ikke med porno, men allerede med leketøy som Barbie-dukker.

Men det finnes så mange slags materialer der ute, og for den som virkelig vil er det mulig å finne pornografi med naturlige kropper. Den kroppsnegative påvirkningen starter jo ikke med porno, men allerede med leketøy som Barbie-dukker.

De seneste årene har både fagfolk og foreldre ytret bekymring for om porno gir unge et urealistisk syn på seksualitet, hvordan man skal se ut og hvordan man har sex, og for noen kan dette påvirke. Men de aller fleste unge er så absolutt i stand til å skjelne mellom fiksjon og virkelighet, som det blant annet ble vist i en svensk undersøkelse av Månsson og Löfgren-Mårtenson i 2006. Den viste at de aller fleste unge forholder seg kritiske til innhold og fremstilling, og de er meget vel i stand til å navigere i dette terrenget. Hvis det derimot var den eneste opplysningskilden de hadde ville det selvfølgelig ha vært problematisk.

Det er ikke diskvalifiserende i seg selv at porno er urealistisk. Men det er heller ingen tvil om at det vil være en god idé med noen mer realistiske, opplysende filmer om sex og kropp for å unngå at porno blir den mest dominerende informasjonskilden for ungdommen. Her finnes det helt klart en marked som bare venter på fagfolk med ideer og ressurser.


Rikke Pristed er autorisert psykolog og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun underviser på sexologiutdanningen ved Universitetet i Agder og har selvstendig sexologisk praksis i Århus.

 
Les også:
Mainstream porno er svært mannsdiskriminerende
Mange menn som ser mye på porno er aller mest opptatt av begjæret som de savner så ekstremt.

Sexavhengighet
handler ikke om nytelse

«Vi skal ikke avskrive begrepet sexavhengighet bare fordi det misbrukes av amerikanske fundamentalister.»

Risikabelt å beskytte barn
mot nettets farer

Foreldre med en restriktiv holdning, risikerer at barna hindres i å utvikle egen motstandskraft.

Drømmen om evig potens
Potenspiller hjelper ikke mannen til å snakke eller lytte bedre. De gir ham ikke større innlevelsesevne, og de gjør ham ikke mer fantasifull eller mer erotisk.

Jo rikere vi blir...
Undersøkelser i rike land som Japan, USA, Frankrike og Storbritannia, viser at folk har mindre sex enn noensinne før.

 
Fra Cupidos arkiv:
Mannens seksualitet

Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?



Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 3/2015.