Nytt nummer ute nå!
00032if4 | © Bulls

Ereksjonssvikt som varsel om infarkt

Publisert: 26.09.2018 kl. 06:40 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 17:26

Forfatter: Elin Johansen
En skrantende ereksjon kan være et tidlig varsel om et mulig hjerteinfarkt. Faktisk kan ereksjonen varsle infarktet to år i forveien.
– Menns seksuelle helse er en viktig portal til menns helse generelt. Menn som lider av ereksjonsproblemer har ofte andre, underliggende problemer i tillegg. Vi har for eksempel sett at gryende hjerte- og karsykdommer påvirker ereksjonsevnen så lenge som to år før symptomene melder seg i form av hjerteproblemer.

– Ereksjonsproblemer er en tidlig indikator på at noe alvorlig kan skje med kroppen i fremtiden, sa professor Siegfried Meryn på konferansen til European Federation of Sexology som ble arrangert i Roma i 2008. Siegfried Meryn er professor ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Wien.
 
Lave testosteronnivåer kan dessuten være dødelige. Jo lavere nivået er, jo lavere levealder er det forventet at mannen vil ha.

– Det er en sammenheng mellom en persons testosteronnivå og hans velbefinnende. Lavt testosteronnivå fører ofte til lav seksuell lyst, overvekt og depresjoner. Lave testosteronnivåer kan dessuten være dødelige. Jo lavere nivået er, jo lavere levealder er det forventet at mannen vil ha. Et lavt testosteronnivå kan også være et tegn på at hjerte- og karsykdommer vil inntreffe i fremtiden, eller at man kan utvikle Diabetes 2, sier professor Meryn.

I 2008 var om lag 236 millioner menn bosatt i EØS-området, og rapporter om deres forventede levealder er nedslående lesing. Hvis det ikke skjer noe drastisk vil den forventede levealderen til en mann i 2020 være den samme som for kvinner i 1980 – i underkant av 80 år.

(Til sammenligning var en kvinnes forventede levealder i Norge i 2007 82,7 år. Menn som bor på Sagene i Oslo har lavest forventet levealder i hele Norge, bare 68,4 år.)
 
Millioner av europeiske menn udiagnostisert. Derfor er dødsratene for menn under 65 år dramatiske og overstiger kvinner på alle områder.

Millioner av europeiske menn er i dag udiagnostisert. De tar først kontakt med lege når sykdommen har nådd et kritisk stadium, og da kan det ofte være for sent. Derfor er dødsratene for menn under 65 år dramatiske og overstiger kvinner på alle områder. En av årsakene kan være at menn ikke er like opptatt av helse som det kvinner er. Menn oppsøker ikke lege like ofte som kvinner og når de først er hos legen sin, diskuterer de sjelden sine seksuelle problemer. Legen får derfor ikke anledning til å ane at noe er galt.

– I en studie utført i Hellas fant vi at 41,8 prosent av de mannlige respondentene ikke hadde søkt behandling for sine seksuelle plager, og de var heller ikke villige til å snakke om dem, forteller professor i urologi og tidligere president for European Society for Sexual Medicine, Dimitrios Hatzichristou. Også han la frem sine forsk-ningsresultater på sexologi-konferansen i Roma.
 
Sykdom og død som kunne vært unngått hvis mannen hadde lært seg å forstå kroppens (og ereksjonens) signaler, påvirker også kvinner og barn og deres helse.

Menns neglisjering av sin egen seksuelle helse får ikke bare konsekvenser for dem selv. Ereksjonsproblemer har for eksempel også innvirkning på en kvinnelig partner og hennes helse, da hun som en konsekvens av dette kanskje heller ikke får et tilfredsstillende sexliv.

Sykdom og død som kunne vært unngått hvis mannen hadde lært seg å forstå kroppens (og ereksjonens) signaler, påvirker også kvinner og barn og deres helse. Menns sykdom og død har også stor betydning for arbeidslivet og for samfunnets velstand generelt. Til tross for dette har ikke mannens helse vært et prioritert område de siste tiårene.
 
«Wienerklæringen»: Erklæringen om menn og gutters sunnhet og helse i Europa.

Det er først de siste årene temaet har blitt tatt mer på alvor internasjonalt. I 2005 ble «Erklæringen om menn og gutters sunnhet og helse i Europa» (Wienerklæringen) formulert av European Men’s Health Forum. Målet er å bedre forståelsen for menns helse, og de implikasjoner dette har for både individ og samfunn. Man ønsker også å investere i tiltak som kan få menn til å ta helsen sin mer på alvor.

Så langt har to EU-kommisærer undertegnet avtalen, ved siden av 450 personer, organisasjoner og foreninger fra 26 europeiske land, blant dem Norge. Det er også laget en egen nettside, www.emhf.org, hvor menn kan søke informasjon, og hvor nyheter i tilknytning til menns helse presenteres.