Marina Manuela de Paoli

Siden:

Forsker og sexolog med kvinners seksualitet som spesielt interessefelt. Som forsker har hun jobbet i mange år med kvinners reproduktive helse i Øst-Afrika.

Marina Manuela de Paoli (f. 1962) er svensk-italiensk, født i Gøteborg og flyttet til Norge for å studere ernæring i 1982. Hun tok en cand.scient. i 1991 og har blant annet jobbet for NORAD i Tanzania hvor hun har hatt lange feltarbeid i forbindelse med arbeidet med doktorgrad om kvinner og hiv/aids. Hun disputerte til PhD på temaet i 2004.

Etter tilknytning til Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og den samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo arbeider hun nå frilans som sexolog, skribent, tolk, forsker og kulturguide i Afrika. Hun har et to-årig studium i sexologi ved Universitetet i Agder.

Tekster