Førpuberteten

Skrevet av: Marina Manuela de Paoli

Publisert:
Sist oppdatert:

I dag anses pubertetsstart for 9-åringer som «innenfor normalen». Kroppslige puberetstegn kan vise seg og forsvinne også i førpuberteten.

Denne artikkelen er et utdrag fra
22 viktige hendelser fra 9 til 19
Et Cupido-tema om de viktigste hendelsene i pubertetsutviklingen.
 Seksuelle følelser og fantasier
Fra førpuberteten
Også førpubertale barn har seksuelle følelser og fantasier og kan oppleve både seksuelle frustrasjoner og seksuelle gleder.
 
Fantasier kan oppstå både mildt og stormfullt og utvikle seg og tilta i puberteten med store individuelle forskjeller.

Noen barn masturberer og får orgasmer, er grenseløst nysgjerrige og utforskende og profitterer på å leke seksuelle leker sammen med andre barn. Fantasier kan oppstå både mildt og stormfullt og utvikle seg og tilta i puberteten med store individuelle forskjeller. Både førpubertets- og pubertetsbarn kan ha seksuelle fantasier om og er nysgjerrige på dem som er eldre enn dem selv.
 
Adrenarken
6-10 år
Adrenarken er perioden da binyrene begynner å produsere mannlig kjønnshormon. Noen mener den inntreffer allerede før pubertetens begynnelse, og er en slags forpubertet, mens andre påstår det skjer ved pubertetens begynnelse. Adrenarken kan sammenfalle med hårvekst på kropp og rundt kjønnsorgan, og i blant kan denne hårvekst være midlertidig for så å komme tilbake da puberteten virkelig kommer i gang.

Tweenies-perioden
8-15 år
Perioden mellom barne- og ungdomstiden omtales som «tweenies» som kommer fra det engelske ordet between (mellom). Det har alltid eksistert en fase mellom barn- og tenårstid, men den er mer tydelig nå enn tidligere.
 
Kroppen signaliserer at det er en pubertal ungdom,
mens intellektet tilsier at det er et barn.  

 
Kroppen signaliserer at det er en pubertal ungdom, mens intellektet tilsier at det er et barn. Det er spesielt utfordrende for de aller yngste i tweenie-fasen, som virkelig er barn men identifiserer seg som tenåringer - uansett om de er kommet i puberteten eller ikke. Denne tidlige og brå overgang fra barn til tenåring kan også være utfordrende for deres foreldre.  
 
For-tidlig-pubertet
Tidligere enn 9 år for jenter og 10 år for gutter
For-tidlig-pubertet kan deles inn i to kategorier: 1) Endokrin forstyrrelse som er tilfellet hos 90 prosent av jenter med for-tidlig-pubertet, eller en underliggende skade eller sykdom i hjernen noe som er langt vanligere hos gutter enn hos jenter. 2) Svulster i organer utenfor hjernen som kan produsere kjønnshormoner.
 
At barnet er overvektig kan også være avgjørende for om det kommer for tidlig i puberteten. Til tross for motstridende forskningsresultater, ser det ut som om dette gjelder for både gutter og jenter. Barn som kommer for tidlig i puberteten, kan bli ertet for å se annerledes ut, og de kan bli mer alene om de nye følelsene, spesielt hvis det ikke er eldre søsken i familien. Tilsynelatende små ting kan få store konsekvenser.
 
I over halvparten av tilfellene vil for tidlige pubertetstegn gå tilbake eller stoppe av seg selv.
 
At puberteten inntreffer for tidlig er et relativt sjeldent fenomen og det inntreffer oftere hos jenter (0,2%) enn hos gutter (0,05%). Det er grunn til å oppsøke lege for videre utredning om man mistenker at puberteten kommer for tidlig. I over halvparten av tilfellene vil imidlertid for tidlige pubertetstegn gå tilbake eller stoppe av seg selv (adrenarken).

 
Les også:
22 viktige hendelser fra 9 til 19
I dag anses pubertetsstart for 9-åringer som «innenfor normalen». For dem som er senest ute slutter puberteten i 19-årsalderen.

Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Barndom
Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Relaterte artikler