© Bernd Vogel/Corbis/NTB scanpix

Samleiesmerter

Skrevet av: Rikke Pristed

Publisert:
Sist oppdatert:

Trekvart million norske kvinner og menn rammes av kvinnens smerter ved vaginale samleier.

Sexologen Ellen Laan, som er en av verdens fremste spesialister på kvinners seksualitet, viser i sin artikkelserie om kvinners seksuelle lyst og nytelse i Cupido 1- og 2/2016 til nederlandske undersøkelser som viser følgende dystre tall om kvinners seksualliv:
 

50 % av unge kvinner opplever smerte under samleie, noen bare av og til, andre alltid.

38 % av kvinnene som opplever smerter, gjennomfører likevel samleie minst én gang i uken.
 

Ut fra disse tallene kan det antas at over en halv million norske kvinner i løpet av livsløpet enten opplever, har opplevd eller risikerer å oppleve vesentlige smerter ved samleie. I tillegg kommer kvinnenes partnere, som selvsagt også får sitt seksualliv påvirket av kvinnens plager. Vi kan anslå at det til sammen gjelder trekvart million kvinner og menn.

 
Dyspareuni kalles det når legene snakker latin. I mer forståelig språkdrakt heter det smerter ved samleie. De tre viktigste diagnosene er vulvodyni, vaginisme og endometriose.
 
For noen kvinner kan smertene ha andre årsaker. De kan rett og slett skyldes manglende smøring på grunn av manglende kåthet og stimulering.
 
Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som lider av smerter ved samleie. Forskjellige undersøkelser gir svært sprikende resultater, noe som kan henge sammen med måten det blir spurt på. Men Ellens Laans tall (se ovenfor) er sannsynligvis de mest korrekte, da de er resultat av direkte spørsmål om smerter ved samleie.
 
Men vi vet fortsatt ingenting om hvor mange kvinner som helt og holdent unngår samleie på grunn av smerter. Og det må også kalkuleres med en vis underrapportering, idet et godt sexliv for mange er tegn på suksess, og at det derfor kan oppleves som et nederlag å innrømme at noe viktig ikke fungerer.
 
 

Rikke Pristed har dukket ned i de vanligste diagnosene for kvinners samleiesmerter. Les hennes rapporter om årsaker, virkninger og behandlingsmuligheter!

Vulvodyni
En gåtefull tilstand med smerter eller irritasjon og kløe – enkel å beskrive, vanskelig å forklare.


Vaginisme
Når skjeden er stengt for penis, finger, dildo, tampong og/eller gynekolog. En slags innlært forsvarsmekanisme kvinnen ikke har kontroll over.

Endometriose
Når deler av livmorens slimhinne ligger utenfor livmoren. En sykdom det i gjennomsnitt tar seks til ni år å diagnostisere.
 
Rikke Pristed er autorisert psykolog og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun underviser på sexologiutdanningen ved Universitetet i Agder og har selvstendig sexologisk praksis i Århus.
 
Antall norske kvinner og menn som berøres av kvinnens samleiesmerter er anslått ut fra Statistisk Sentralbyrås tabell 06090 «Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform, alder, tid og statistikkvariabel» for 2015.
 
 
Les også Ellen Laans artikkel om samleiesmerter:
Selv om det gjør vondt
Over 50 prosent av unge kvinner opplever smerte under samleiet. Noen slutter ikke å ha samleie selv om det gjør vont.


Fra Cupidos arkiv:
Kvinnens seksualitet

Hva vet kvinnen om andre kvinners seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig mannen om den?

Relaterte artikler