Somalias flagg som bakgrunn for stolt kvinnes silhuett. Omskårne somaliske kvinner kan ha et godt og nytelsesfullt seksualliv, men møter fordommer når de kommer til den vestlige verden. | © Paul Stringer / Shutterstock / NTB scanpix

Nytelsesfull sex etter kvinnelig omskjæring

Skrevet av: Elin Johansen

Publisert:
Sist oppdatert:

Mange tror at omskjærte kvinner ikke kan ha god sex. Men kvinnene kan ha et nytelsesfullt og tilfredsstillende sexliv med hyppige orgasmer.

Til tross for smertefulle innegrep med risiko for alvorlige infeksjoner og komplikasjoner, oppstår likevel de største sexproblemene for omskjærte kvinner på grunn av våre fordommer, hevder italiensk forsker.
 
Sunne kvinner som har vært utsatt for omskjæring, også kalt kjønnslemlestelse, har uten tvil et tilfredstillende sexliv med sin partner, viser funnene til Dr. Lucretzia Catania.

– Kvinner som ikke lider av komplikasjoner som følge av inngrepet opplever lyst, nytelse, fantasier og oppnår orgasme, forklarer forskeren, som er ansvarlig for en undersøkelse om sex-livet til omskjærte kvinner.

Dr. Catania arbeider som sexolog og gynekolog i Firenze i Italia, og presenterte resultatene på Den Europeiske Konferansen i Sexologi (WAS) i Roma i 2008.
 
Omskjærte kvinner beskrev sine orgasmer akkurat på samme måte som sine ikke-omskjærte medsøstre.

Majoriteten av de 267 kvinnene som ble intervjuet i undersøkelsen, sier at sex gir dem nytelse. I begynnelsen var forskerne litt skeptiske til resultatet.

– Muligheten for at omskjærte kvinner nyter sex kan for oss i vesten være gåte. Men konklusjonen vår står fast: Omskjæring har ikke nødvendigvis noen negativ påvirkning på en kvinnes psykoseksuelle liv og hennes evne til å få orgasme, mener Dr. Catania.

Kvinnene beskrev sine orgasmer som ufrivillige, rymiske sammentrekninger i vagina, og de skildrer hvordan en følelse av varme sprer seg i hele kroppen og over hele ansiktet når de kommer. Akkurat på samme måte som sine ikke-omskjærte medsøstre.
 
Kvinnene så på omskjæring som synonymt med skjønnhet og mot, og mente at ritualet gjorde dem rene og hele som kvinner.
 
Den italienske undersøkelsen peker på at kvinner som opplevde barndommen i sitt fødeland, for eksempel Somalia, i utgangspunktet hadde positive følelser i forbindelse med omskjæring og sin egen families rolle i det hele. Der var omskjæring sosialt akseptert.

Kvinnene så på omskjæring som synonymt med skjønnhet og mot, og mente at ritualet gjorde dem rene og hele som kvinner.

Kvinnene som flyttet til vestlige land mens de ennå var ganske unge, har derimot et mer negativt syn på omskjæring. Omskjæring ble synonymt med kjønnslemlestelse og de opplevde det som sosialt stigmatiserende å bli fremstilt som ofre for familievold og barbaritet.

– Det som tidligere hadde vært vakkert i deres øyne, ble endret til noe stygt og avskyelig, forklarer Dr. Catania.

Alt som står å lese om kjønnslemlestelse i media er med på å forsterke kvinnenes negative opplevelse, og dette fører igjen til at de får en forventning om at de aldri vil kunne oppleve et fullkomment, godt seksualliv. Kvinnene opplevde også å endre syn på sin egen kropp.
 
Når en kultur lar omskjærte kvinner leve i tro om at inngrepet er positivt, opplever kvinnene orgasme. Når det derimot oppstår en kulturkonflikt, reduseres orgasmefrekvensen.

– Kvinnene gikk igjennom en form for mental omskjæring som kan resulterere i seksuelle problemer. Når en kultur lar omskjærte kvinner leve i en tro om at inngrepet er positivt, så opplever de orgasme. Når det derimot oppstår en kulturkonflikt, så reduseres orgasmefrekvensen, selv når de anatomiske og fysiske forutsetningene for en orgasme er tilstede, mener Dr. Catania.

En kvinne som er omskjært skal, fysisk sett, ikke ha noen problemer med å få orgasme da inngrepet kun fjerner en del av klitoristuppen, og ofte de utvendige kjønnsleppene. Den innvendige delen av klitoris og g-punktet er fortsatt intakt og gjør at orgasmer er fullt oppnåelig.

Undersøkelser som er gjort omkring kjønnslemlestelse mellom årene 1997 og 2004 har, i følge Dr. Catania, ikke kommet med noen bevis for at omskjæring ødelegger seksuelle funksjoner eller senker nytelsen i seksuelle forhold. Dr. Catania mener tvert om at flere av de tidligere undersøkelsene på temaet har hatt altfor ufullstendige analyser og at de er for dårlig gjennomført.

– Årsaken til at mange omskjærte kvinner opplever orgasmeproblemer har mer å gjøre med psykiske prosesser og ikke de fysiske forutsetningene.
 
Ansvarlige leger, og journalister for den sakens skyld, bør bli oppmerksomme på hva de faktiske realiteter er, mener Dr. Catania.

Mange forskere tør ikke å si at kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse faktisk kan ha et normalt sexliv, mens andre anser det som en umulighet. Men ansvarlige leger, og journalister for den sakens skyld, bør bli oppmerksomme på hva de faktiske realiteter er, mener Dr. Catania:

– Mange av kvinnene uttrykte frykt for å oppsøke lege fordi de var engstelige for å bli stigmatisert ytterligere.

Fakta er at mange av kvinnene som er omskjært er stolte av nettopp dette. Det viser den italienske undersøkelsen. De ser på inngrepet som positivt og føler seg helteaktige, ærefulle og spesielle som har gjennomgått dette. Majoriteten sier at de hadde vært lykkelige dagen etter at inngrepet hadde vært utført på dem. Flere av kvinnene ser på intakte kjønnslepper som skittent og stygt, og de mener at kvinner som ikke er omskjært umulig kan ha en godt, utviklet seksualitet. De tror også at kvinner som ikke er omskjært er mindre trofaste.
 
Omskjærte kvinner har også rett til å føle respekt for seg selv og sin kultur.

Selv mener den italienske sexologen og gynekologen at omskjæring og kjønnslemlestelse er et brudd på menneskerettighetene. Dr. Catania har gjennom flere år arbeidet for å hindre slike inngrep, og for å promotere alternative, symbolske ritualer som ikke gir en like varig effekt som de tradisjonelle inngrepene. Hun er svært bekymret for den nulltoleransen vi her i vesten viser ovenfor omskjæring.

– Omskjærte kvinner har også rett til å føle respekt for seg selv og sin kultur, og sexologer og leger bør hjelpe disse kvinnene med tilpasset rådgivning slik at de fortsatt har sin stolthet og ære i behold. Kvinnene ser på ritualet som svært positivt, og de er redde for ikke å være feminine om de ikke kan omskjæres.

Dr. Catania understreker at dette er holdninger som ikke er lette å endre. Det er bedre å minimere skadene, som kan være ekstreme og varige i de verste tilfeller av kjønnslemlestelse, enn å fordømme alle former for omskjæring. Sammen med sine kolleger har hun utgitt en bok: «Ferite per Sempre. Le MGF e il rito simbolico alternativo» (Deriveapprodi, Roma), og håper på oversettelse til engelsk: «Wounds forever. FGM and the alternative symbolic ritual».
 
Forbudt i Norge fra 1995.

I Norge ble kjønnslemlestelse av kvinner forbudt ved lov i 1995. Strafferammer med fengsel helt opp mot åtte år benyttes overfor dem som utfører slike inngrep på norske kvinner. Loven gjelder både i Norge og utlandet, det er altså straffbart å ta med seg barn for omskjæring i andre land.

I en rapport publisert av Institutt for Samfunnsforskning (ISF) den 29. mai i år, på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, går det frem at det er et stort mørketall når det gjelder kjønnslemlestelse av norske kvinner. Kun ti slike tilfeller ble påvist i 2007, men det er grunn til å tro at det reelle tallet er mye høyere. De fleste kvinnene ISF har intervjuet sa at de var imot omskjæring, særlig det å bli sydd igjen (infibulasjon). Mindre omfattende inngrep er mer akseptert. Kvinner med utdannelse tar alle avstand fra omskjæring og det samme gjelder religiøse kvinner.
 
Kvinnelig omskjæring var for eksempel tradisjon lenge før islam ble en religion, og skikken nevnes ikke i Koranen.

Til tross for at omskjæring praktiseres av folk som tilhører både islam, kristendom, jødedommen og andre lokale trossystemer, er ikke dette inngrepet påkrevd av religionen.

Kvinnelig omskjæring var for eksempel tradisjon lenge før islam ble en religion, og skikken nevnes ikke i Koranen. ISF konkluderer i sin rapport med at kvinnelig omskjæring kan ha mistet mye av sin sosiale og kulturelle mening blant somaliere som lever i eksil. Omskjæring er også et økonomisk og praktisk spørsmål for mange siden inngrepet som regel utføres i fødelandet.

Rapporten fra ISF peker også på at det er nødvendig med kompetanseheving blant helsepersonell i Norge når det gjelder kjønnslemlestelse og omskjæring. Både FN og andre internasjonale humanitære organisasjoner fordømmer og tar sterk avstand fra omskjæring på kvinner.


Artikkelen er fra et omskjæringstema i bladet Cupido.

Se også: Attitudes toward Female Circumcision among Men and Women in Two Districts in Somalia: Is It Time to Rethink Our Eradication Strategy in Somalia? (Abdi A. Gele, Bente P. Bø and Johanne Sundby)
 

Les mer:
Kvinnelig omskjæring: Fordommer i nord
Siden 1993 har norsk-somaliske Safia Yusuf Abdi holdt foredrag om kjønnslemlestelse for norske helsearbeidere. Hun forteller ofte historier om hvor lite nordmenn vet om sex.

Fakta om omskjæring av kvinner
Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnslepper fjernes helt eller delvis eller påføres annen varig skade.

Da psykiatrien tok klitoris
Også vestlige kvinner er blitt utsatt for  omskjæring av klitoris. Det er et mørkt og ukjent kapittel i vår historie.


Nyttig å vite om mannens forhud
Med støtte i et nordisk barnemedisinsk fagmiljø, foreslår barneombudene i Norden aldersgrense for omskjæring av gutter.


Seksualitet i en religiøs brytningstid
Kvinner som prøver å vinne kroppslig selvbestemmelse, risikerer en høy fysisk, økonomisk og følelsesmessig kostnad i form av seksuell vold.

Fra Cupidos arkiv: Kvinnens orgasme
Kvinnens orgasme er - takket være ny forskning  - ett av flere områder der seksualiteten må fortelles på nytt.

Relaterte artikler