Funksjonshemmede barn oftere offer for seksuelle overgrep

Publisert:
Sist oppdatert:

Ved overgrep mot funksjonshemmede barn hadde barnas forestatte kjennskap til overgrepene i 43 prosent av tilfellene.

Barn med funksjonshemning utsettes oftere for ulike former for overgrep enn andre barn. Risikoen er omtrent dobbelt så høy både når det gjaldt fysisk mishandling, pedagogisk omsorgssvikt, emosjonell omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Det er Marit Hoem Kvam, doktor i spesialpedagogikk, som opplyser dette i et tema om menneskesyn som belyses i jubileumsnummeret (10/2012) til tidsskriftet Sexologi som utgis av Norsk Forening for Klinisk Sexologi.

Marit Hoem Kvam viser til studier fra The National Council of Child Abuse and Neglect i Washington DC som viser at barn med funksjonshemning blir sett på som mindreverdige i familiene. Det viste seg i mange tilfeller at foreldrene eller nærmeste omsorgsperson visste om at et seksuelt overgrep forekom.

– Det virkelig dramatiske var da disse dataene ble analysert. Hvis barnet ikke var funksjonshemmet, hadde foreldrene/nærmeste omsorgsperson kjennskap til overgrepet i 10 % av tilfellene. Hvis derimot barnet var funksjonshemmet, visste foreldrene/nærmeste omsorgsperson om overgrepet i 43 % av tilfellene. Skriver Hoem Kvam.

– Dette forteller med all tydelighet at de ikke brydde seg så mye om det funksjonshemmede barnets vonde situasjon – et klart eksempel på at dets menneskeverd ikke var som andre barns.

Marit Hoem Kvam viser også til egen forskning som bekrefter at norske døve og blinde barn oftere er utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn, og at overgrep mot barn med funksjonshemning sjeldnere blir oppdaget.

 
 Fra Cupidos arkiv:
Livssyklus / Barndom
Det skjer vesentlige forskningsgjennombrudd på et område som fortsatt er tabu innen store deler av forskningsverdenen.

Funksjonshemninger og seksualitet
Funksjonshemmede har seksuelle behov - og seksuelle rettigheter. Det er ikke alltid omgivelsene tar hensyn til det.

Relaterte artikler