MSE 5361w
MSE 5361w | © Michele Serchuk

I skapet anno 2012

Publisert:
Sist oppdatert:

Har lesber, homser og bifile i Norge samme levekår som alle andre? – Dette vet vi ikke nok om, sier forskere som vil finne svar.

Mange i Norge har fått mer positive holdninger til LHB-personer de siste tiårene, og mange LHB-personer ordner livene sine på gode måter, - åpent, halvåpent eller skjult.

Men et ukjent antall sliter med sin status som LHB-person.

I forskningsprosjektet "LHB-levekår anno 2012" som gjennomføres på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, skal et forskerteam fra Uni helse i Bergen, med Norman Anderssen som prosjektleder, nå kartlegge levekår blant lesbiske kvinner, homofile menn, og bifile kvinner og menn i Norge.
 
Forskerteamet skal gjennomgå kunnskapsstatus, gjennomføre representative spørreundersøkelser om holdninger og levekår og samle historier om erfaringer fra LHB-personer i Norge. Resultatene skal være klare sommeren 2013 og brukes som kunnskapsgrunnlag for politikere.

Ulike grunner til å holde sin seksuelle orientering skjult
"I skapet anno 2012", med Kirsti Malterud som prosjektleder, er et delprosjekt i "LHB-levekår anno 2012".
 
– Vi samler historier fra LHB-personer om situasjoner der man av ulike grunner valgte å holde sin seksuelle orientering skjult. Hva var det som hendte, hvorfor ble det slik, og hvordan fungerte dette for deg? Sier Kirsti Malterud til Cupido.
 
Hun oppfordrer kvinner og menn i skapet til å bidra til utvikling av kunnskap om levekår for LHB-personer i Norge ved å skrive sin historie via forskningsprosjektets nettside. Forskerne lover full anonymitet.

Her kan du levere ditt bidrag og finne mer informasjon om studien: www.lhb2012.no.
 

Fra Cupiodo arkiv: LGBH
Lesbe, homse, bi eller trans? En akseptert del av et normalisert seksuelt mangfold?

Relaterte artikler