416085067
416085067 | © Bojan Milinkov / Shutterstock / NTB scanpix

Kvinner rammes mer av medisiners bivirkninger

Publisert:
Sist oppdatert:

Kvinners seksualliv rammes hardere av medisinenes bivirkninger enn menns, men er langt mindre omtalt.

Den svenske nevrologen P. O. Lundberg ved Akademiska sjukhuset i Uppsala har begått inngående studier av det materialet som fins om medisiners innvirkning på seksuell lyst og – funksjon.

Det meste av kunnskapen om medisinenes bivirkninger på det seksuelle området, har tidligere vært knyttet til enkeltstående observasjoner som er publisert i den vitenskapelige litteraturen. Men verdens helseorganisasjon, WHO, dannet i 1968 sitt internasjonale register over medisinske bivirkninger, og dette registeret inngår i et «Drug Monitoring Centre» som er lokalisert til Uppsala.

Hit rapporterer 73 land om alle typer medisinske problemer som synes å være resultater av bivirkninger fra legemiddelbruk. 3,1 millioner rapporter inngår i registeret.

Tørre tall? Selvsagt. Men de bli langt mer interessante når det kommer til kvinners seksuelle problemer. 23.000 tilfeller i dette registeret handler om medisiners innvirkning på kvinners seksualliv.

Bladet Sexologi gjenga i 2004 et foredrag P. O. Lundberg holdt i Trondheim der han delte funnene inn i tre kategorier:
  • Legemidler som gir kvinner mindre lyst på sex og nedsatt evne til å oppnå orgasme.
  • Legemidler som skaper smerter, svie og andre ubehagelige reaksjoner i underlivet. Noe som igjen medfører mindre sexlyst og dessuten kan være et fysisk hinder for seksuallivet.
  • Legemidler kan også føre til forandringer i kvinners kropp som påvirker seksuallivet. Eksempler på dette er melk i brystene hos kvinner som ikke ammer, økt hårvekst og nedsatt slimproduksjon. Unge kvinner kan også komme i for tidlig pubertet som følge av bivirkninger fra legemidler.

Men hvilke legemidler påvirker seksuallivet og hvorfor? Lundbergs studier viser at de fleste virkningene er rent farmakologiske, altså at legemidlenes innhold direkte påvirker kroppens evne til og lyst på sex.

De mest karakteristiske av alle funn som handler om manglende orgasme hos kvinner, knytter seg til antidepressiva av den såkalte SSRI-typen. Medisingrupper Lundberg her nevner er clomipramin og venlafaxin. Denne kunnskapen gir mulighet til å foreskrive et annet legemiddel hvis ogasmen ikke «kommer tilbake» til sexlivet.

Om lag 1.000 reaksjoner på nedsatt lyst som fins i dette registeret, knytter seg til bruk av antidepressiva. Bruk av kjønnshormoner står for 700 reaksjoner, og alle andre preparater for 900 tilfeller. Det er ytterst uvanlig at bruk av legemidler gir økt seksuell lyst hos kvinner, fastslår Lundberg.

 
Les også:
Legemidler på godt og vondt
Legemidlers bivirkninger er mangfoldige. De øker ikke bare risikoen for slappe peniser og tørre skjeder, men også mannepupper og dårlig kroppslukt.

Sexliv uten resept
The New View er en gruppe fagfolk samlet til kamp mot legemiddelindustrien, under slagordet: «Sex for vår nytelse - eller deres profitt?»

Deppa av prevensjon
Hormonprevensjon har sammenheng med depresjon hos unge kvinner, viser en stor dansk undersøkelsen blant kvinner mellom 15 og 34 år.

Relaterte artikler