Stine Kühle-Hansen går bak ord og bilder
Stine Kühle-Hansen går bak ord og bilder |
| © Tore Aasheim

Går bak ordene og bildene

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

I sin tilnærming til seksualundervisning bruker Stine Kühle-Hansen en metodikk der hun går ”bak” ordet sex, noe som gir elevene en større forståelse og ordforråd når det gjelder å diskutere seksuell aktivitet.

Hun bruker den samme tilnærmingen når det gjelder bilder, hun går inn ”bak” bildet og analyserer innholdet med elevene. Slik skapes refleksjon over ulike kulturelle referanser.

Som et tredje element bruker hun et eget ”case-skjema” for å besvare alle spørsmål fra elevene.

Når vi skal forstå et case eller spørsmål om seksualitet bør vi se det med ulike faglige “briller”. Slik øver vi oss på å forstå at seksualiteten kan bli styrt av både kroppslige, psykologiske, sosiale, materielle og kulturelle rammer.

Når for eksempel en elev spør: ”Hva gjør at noen plutselig mister seksuallysten?” Da er det viktig å være åpen for ulike forklaringer. Tap av seksuell lyst kan handle om alt fra slankehysteri, prestasjonsangst, vennepress, dårlig råd til en avskrekkende film.

Når elevene blir fortrolige med skjemaet blir de gode til å trekke inn hele verden og alt som kan påvirke seksualiteten. En kjapp elev kan spørre: Men, hva kan plutselig få seksuallysten til å øke?”

Jo, det kan skyldes et deilig måltid, empati fra partner, trygghet i gjengen, lønningsdag, eller en inspirerende film.

Når elevene diskuterer og tar case inn i rollespill gir det innsikt. En årsak-virkning-tankegang gir handlingskompetanse.

Handlingskompetanse?
Fagfolk innen sexologien og i skoleverket blir blanke på øynene når de snakker om at elevene skal ha handlingskompetanse. Men hva betyr dette ”magiske” faguttrykket egentlig?

Kort sagt kan man si at handlingskompetanse, når det gjelder seksualitet, er det samme som gjennomtenkte valg i praktiske situasjoner. Du lærer ikke samarbeid, medfølelse og selvkontroll, av kun teori, du må praktisere det gjennom tilrettelagte aktiviteter og øvelser.

Kjennetegn på handlingskompetanse er at du har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å skape og opprettholde relasjoner. En person med handlingskompetanse har en realistisk oppfatning av seg selv og andre, blir sosialt akseptert og kan etablere ulike typer forhold; vennskap, bekjentskap, kjærester og så videre.Relaterte artikler