Nytt nummer ute nå!

450.000 norske menn og kvinner

Publisert: 09.01.2017 kl. 20:35 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 16:23

I gjennomsnitt 315.000 menn og deres 140.000 partnere, i alt 450.000 norske menn og kvinner, rammes av alvorlige ereksjonsproblemer.
Fra 10 til 15 prosent av norske menn opplever ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en ereksjonssvikt som er så alvorlig at de ikke kan gjennomføre et tilfredsstillende samleie.

For menn over 40 år antas det at 50 prosent opplever ereksjonssvikt i varierende grad.

Det betyr at i gjennomsnitt 315.000 menn og deres 140.000 partnere, i alt 450.000 norske menn og kvinner, rammes av alvorlige ereksjonsproblemer.
 
Det betyr også at 1,3 millioner menn og deres 500.000 partnere i varierende grad i løpet av livsløpet rammes av mannens ereksjonsproblemer. Det gjelder til sammen 1,8 millioner norske menn og kvinner.

 
Kilde for oppgitte prosentandeler: «Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer», rapport 2-2012 fra rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Antall norske kvinner og menn som berøres av mannens ereksjonssvikt er anslått ut fra Statistisk Sentralbyrås tabell 06090 «Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform, alder, tid og statistikkvariabel» for 2015.Les også:
40-årskriser og andre kriser:
Testosteron og hypogonadisme

Lavt testoteronnivå kan føre til skrantende potens og alvorlig sykdom. Tilskudd av testoteron kan være god helseforsikring.

Hva en skrantende ereksjon
kan fortelle deg

En skrantende eller manglende ereksjon er en varsler om sykdom – med mindre det motsatte er bevist. Publiseres 15. januar.Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 4/2016.