Elsa Almås

Siden:

Elsa Almås er professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Hun har vært med i Cupido Panel fra 1984.

Elsa Almås (1954) har Psykologutdanning fra 1976, ved UiB. Hun er også Familieterapeut IAP.

Almås var en av stifterne i Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS). Hun ble valgt til foreningens leder i 2013 og har også tidligere vært foreningens leder. Medlem av Adferdsmedisinsk Selskap, The Harry Benjamin Society og styreverv i Executive Comittee i Europen Federation for Sexology. Almås har publisert en rekke artikler og fagbøker

Tilknyttning til:
Storgaten Almenhelsesenter – Grimstad MPAT-Institutt
Refusjonsutvalget (arbeidsutvalg for refusjon fra RTV)
Norsk forening for klinisk sexologi, NFKS
Sexologi ved UiA (fagansvarlig)
Benestad, Esben Esther Pirelli (medforfatter)
Spesialist i klinisk sexologi (NACS)
Spesialist i klinisk psykologi
Professor i sexologi